OVERZICHT WEEKENDVIERINGEN IN HET DECANAAT KORTRIJK

OVERZICHT WEEKMISSEN en GEBEDSDIENSTEN IN HET DECANAAT KORTRIJK

Forum voor Jongerenbegeleiders – 5 oktober

flyer 5 okt.

flyer 5 okt. 2

Bekijk hier de volledige flyer met alle info.

Vrienden van Lourdes

Het werk “De Vrienden van Lourdes” beoogt de godsvrucht tot Maria te verspreiden en zoveel mogelijk christenen in staat te stellen in te gaan op Maria’s oproep aan Bernadette: ‘Ik verlang de mensen hier in processie te zien komen.’
Hoe kunt u lid worden?
De lidkaarten 2016 zijn beschikbaar. Vanaf de tweede helft van september tot 15 november 2015 zullen in alle parochiekerken van Stad Kortrijk voor en/of na de weekendvieringen door onze medewerkers de lidkaarten 2016 worden aangeboden tegen de prijs van 4 euro. Uit de verkochte lidkaarten worden, naargelang het totaal bedrag, Lourdesbeurzen toegekend ter waarde van 500 euro. Deze toekenning zal gebeuren op zaterdag 5 december 2015 na de avondmis van 16.30 uur in de O.L.Vrouwkerk.

Dag van de Stilte – 24 oktober

De dag van de Stilte vindt plaats op 24 oktober vanaf 15u in en rond het Begijnhofpark in Kortrijk.
Het Decanaat Kortrijk helpt als partner mee aan de organisatie van deze dag. 
Op www.dagvandestilte.be vindt u meer info.

Nood aan opvangplaatsen

We vragen graag uw bijzondere aandacht voor de nood aan opvangplaatsen voor asielzoekers.
Kunnen de vele dakloze vluchtelingen ook rekenen op onze solidariteit?

Boeklancering “Zuid-Afrika: een kleur apart.”

Het boek schetst een beeld van de zo goed als vergeten kleurlingengemeenschap in het land
en brengt ook het verhaal van Boeta vzw van priester Pieter Delanoy. 
De indringende en authentieke fotografie van de hand van Luc Bracke brengt het boek tot leven.
De opbrengst van het boek is ten voordele van vzw Boeta. Meer info vind je hier.

“Vincent. Kunstschilder, briefschrijver, godzoeker.”

Naar aanleiding van het Van Gogh-jaar schreef Mark Delrue, priester en eminent kunstkenner, 
het boek, Vincent. Kunstschilder, briefschrijver, godzoeker.
Mark Delrue wil het vaak enge beeld van Van Gogh als ‘waanzinnige kunstenaar’ verbreden.
Hij gaat in op de verwantschap tussen Van Goghs brieven en zijn kunstwerken.
Zo wordt de spiritualiteit van zijn artistieke oeuvre scherp zichtbaar.

OLV Maagd Der Armen - Banneux

Dromen van een Kortrijkse Ark… 

Klik hier en lees er meer over.

 2015 – Lichtmis 2016: Jaar van het Godgewijde Leven

Lees er meer over in de rubriek ‘kloostergemeenschappen‘.

Evenementen

animatieavonden Broederlijk Delen: Peru: "Marco is een boer en wil dat blijven".

Lees meer...

Vormsel op 12 en In Vorm@17

Kandidaat-vormelingen die kiezen voor de lange weg kunnen nog steeds aansluiten bij de nieuwe groep van InVorm@17 die binnenkort van start gaat.

Lees meer...

KERK & LEVEN

Om uw abonnement op KERK & Leven te regelen kan u terecht bij de parochiaal contactpersoon, coördinator of de secretaris van uw parochie.

Lees meer...