Kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.


                                                                  (Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 3, 14)


deel ons verhaal

Jaarthema 2014-2015

Lezingen van de dag

Getijdengebed

 

IN VEHEMENTI SPIRITU

Het knapenkoor en barokorkest In Vehementi Spiritu uit Zele is op zoek naar een locatie om een concert te organiseren of een eucharistie op te luisteren. Koor en orkest samen behelzen een dertigtal muzikanten. Het repertoire is uitsluitend religieus van aard. Wat de mogelijke opluistering betreft, zijn de volgende data voor koor en orkest mogelijk: 24 of 25 januari, 21 maart of 12 april 2015. Wat het concert betreft, wordt er gezocht naar een locatie voor zaterdagavond 27 of zondagnamiddag 28 juni 2015. Info: www.invehementispiritu.be of via de koorleider E.H. Marc Van Steen 0475/ 32 07 73.

NEEM DEEL AAN DE ONLINEBEVRAGING OVER LEVENDE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Het IPB, het interdiocesaan overlegorgaan van de Vlaamse katholieke Kerk, werkt aan een project ‘Levende geloofsgemeenschappen’. Via een brede bevraging willen ze zoveel mogelijk leden van geloofsgemeenschappen in Vlaanderen beluisteren over hun huidige gemeenschap en over de gemeenschap waarvan zij dromen. Ze willen er ook beleidsadviezen aan koppelen voor de bisschoppen en plaatselijke verantwoordelijken van gemeenschappen. Wij roepen u dan ook op om de onlinebevraging in te vullen. Ze loopt tot 30 november op www.gelovenbeweegt.be.

PASTORALE EENHEID SINT-MARCUS HEULE-BISSEGEM

Op 12 oktober hield de federatie Heule-Bissegem op te bestaan en werd de pastorale eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem opgericht. Deze bestaat uit de parochies die deel uitmaakten van de federatie Heule-Bissegem, met als pastoor Wim Seynaeve, als diakens Dominique Lodewijckx en Edward Verhaeghe en als parochieassistente zuster Riet Devriese.

 

Evenementen

oa. Kerstconcert Live Jazz en Klik-klaks t.v.v. De Kier

Lees meer...

Vormsel op 12 en In Vorm@17

Kandidaat-vormelingen die kiezen voor de lange weg kunnen nog steeds aansluiten bij de nieuwe groep van InVorm@17 die binnenkort van start gaat.

Lees meer...

KERK & LEVEN

Om uw abonnement op KERK & Leven te regelen kan u terecht bij de parochiaal contactpersoon, coördinator of de secretaris van uw parochie.

Lees meer...