OVERZICHT WEEKENDVIERINGEN 

OVERZICHT WEEKMISSEN en GEBEDSDIENSTEN

nieuw!     OVERZICHT KERSTVIERINGEN 2017

DAAV HAALT PERE GILBERT NAAR KORTRIJK

De salesiaanse ngo ‘Developing Association for Active Volunteers’ (Daav vzw) uit Kortrijk vierde in het weekend van 25-26 november 2017 haar zilveren jubileum.
Je kan hierover meer lezen via deze link.

DIALOOGTAFELS CHRISTENEN – MOSLIMS

Op donderdag 16 november 2017 zaten moslims en christenen samen aan tafel om hun beleving van het
kerstfeest en suikerfeest met elkaar te delen.

   

 

BEZOEK BISSCHOP LODE AERTS AAN HET DECANAAT KORTRIJK OP 24 OKTOBER 2017

     

 

Fotoreportage

Een fotoreportage vindt u op https://myalbum.com/album/TOfhcPFfz9lh.
Met dank aan parochieassistente Karen Devroe die alle foto’s heeft genomen.

Programmaboekje

Een programmaboekje vindt u op programmaboekje pdf.

Kort verslag van deze bijzondere dag

Emmaüshuis, Kuurne: morgengebed en ontbijt

 De dag begon reeds vroeg voor Bisschop Lode. Om 7.30 uur verwelkomde pastoor Luc Callewaert hem in de Emmaüskapel in Kuurne.
Daar ging de Bisschop het morgengebed voor dat ingezet werd met ‘Geloven is als muziek’. Dit lied werd speciaal voor het bezoek van de Bisschop gecomponeerd door diaken Wilfried Pauwels.

Na het gebed werd de Bisschop uitgenodigd voor een ontbijt samen met de vrijgestelden in de pastoraal.
Pastoor Wim Seynaeve, de ceremoniemeester van dienst, stelde er de VII werken voor die de Bisschop in de loop van de dag zou mogen vervullen.

De Spie, Harelbeke: ontmoeting diaconale armenzorg

De eerste opdracht, ‘Beschouw elke dag als Pinksteren’, kreeg de Bisschop in De Spie in Harelbeke.
In het bijzijn van vertegenwoordigers van verschillende organisaties van diaconale armenzorg (De Kier, Poverello, WZS Kuurne, …)
ontstak Bisschop Lode enkele kaarsjes in de vorm van De Spie. Na een bezoek aan de sociale kruidenier was er ruim tijd voor ontmoeting.

Kerk Hospitaal, Kortrijk: eucharistie met receptie

Eucharistie vieren in de kerk van het Hospitaal was opdracht nummer twee: ‘Keer terug naar de essentie’.
Bisschop Lode Aerts ging de mis voor samen met Vicaris Antoon Vansteeland, deken Geert Morlion, pastoor Wim Seynaeve en diaken Achiel Vergaerde.
Het koor Pro Ecclesia o.l.v. Carlos Vandorpe zorgde voor de muzikale omlijsting.

De Zusters Augustinessen boden na de viering een receptie aan in het klooster. Bisschop Lode ontmoette er o.a. zuster Rachel, 103 jaar oud,
die hem haar geheim verklapte om lang te leven: ‘vertrouwen op God en de mensen graag zien’.

Cafetaria Heilig Hart, Kortrijk: Middagmaal

Hoewel de afstand niet groot was, duurde het toch even voor we de Bisschop meekregen naar de overkant van de straat
om er aan tafel te schuiven in de cafetaria van het Heilig Hart.

Tijdens de middagpauze bij de gastvrije zusters van het Heilig Hart vervulde Bisschop Lode zijn derde taak: ‘Omhels de moderne wereld’.
Hij telefoneerde naar iemand die zwaar ziek is.

Kindervriend, Rollegem: ontmoeting pastoraal werkers zorginstellingen

In de Kindervriend in Rollegem beleefde Bisschop Lode, ‘vriend van Jezus’, het bezinnend moment van de kinderen mee.
De kinderen zongen en dansten en allen die erbij waren kregen een krop in de keel. “Gebruik barmhartigheid als levenskompas”, was hier de passende vierde opdracht.
Na de inwijding van een rolstoelfiets, maakte de Bisschop een fietsritje met Ferre.
Hij bracht ook een bezoek aan ‘Ferreland’, een indoorspeeltuin in de vroegere kapel, volledig aangepast aan de noden van de kinderen. 

Lagere School Sint-Vincentius, Bissegem: bedanking catechisten 1e communiie

In de lagere school van Bissegem bedankte de Bisschop alle catechisten die meewerken aan de voorbereiding van de Eerste Communie.
De vijfde opdracht luidde: “Ga met de kerk naar de mensen”. De eerste communicantjes speelden- vol overtuiging – een bijbelverhaal na
en gelukkig kon Bisschop Lode raden dat het over Zacheüs ging.

AZ Groeninge, Kortrijk: ontmoeting verschillende levensbeschouwingen

Voor de voorlaatste opdracht,“Durf te experimenteren”, schreef de Bisschop een vredesboodschap die hij aan de inkom van AZ Groeninge opliet aan een tros ballonnen.  
Dit deed hij in het bijzijn van mensen uit de verschillende levensbeschouwingen.

O.C. Lange Munte, Kortrijk: avondgebed, slotmoment, receptie

Deze drukke, maar heel boeiend dag werd afgerond in O.C. Lange Munte. De Studentenparochie van de KULAK had er een avondgebed voorbereid.
Acolieten, studenten, Invormers, Plussers, leden van de Sint-Michielsbeweging, …verenigden zich in gebed.
Om zijn laatste opdracht, “Durf verkondigen”, tot een goed einde te brengen, sprak de Bisschop een bemoedigend woord tot de jongeren.
Missie geslaagd. Pastoor Wim Seynaeve kon vol trots het diploma van de VII werken van het Decanaat Kortrijk overhandigen aan de Bisschop.
Met een welverdiend glaasje kon men nadien nog even napraten.

Op 24 oktober 2017 is Bisschop Lode Aerts met glans geslaagd in de VII opdrachten van het decanaat Kortrijk.

Het was een heel mooie en bijzondere dag die zonder jullie medewerking niet mogelijk zou geweest zijn.

Aan alle medewerkers een grote dankjewel voor je inzet, je enthousiasme, je aanwezigheid!

 

De decanale ploeg heet u welkom in het decanaat Kortrijk

IMG_20170629_103913 (2)                     

Hadewijch Baert, parochieassistente
Martine Eggermont, decanaal secretaris
Miejef Vanwynsberghe, decanaal secretaris
E.H. Geert Morlion, deken

 

Evenementen

Op onze agenda vindt u alle geplande activiteiten in het decanaat Kortrijk.

http://www.kerkinkortrijk.be/agenda/

Uniek in ons bisdom

De lange weg of de korte weg naar het vormsel? Kandidaat-vormelingen die kiezen voor de lange weg kunnen aansluiten bij de nieuwe groep van InVorm@17 die binnenkort van start gaat.

Lees meer...

KERK & LEVEN

Om uw abonnement op KERK & Leven te regelen kan u terecht bij de parochiaal contactpersoon, coördinator of de secretaris van uw parochie.

Lees meer...