Kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.


                                                                  (Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 3, 14)


deel ons verhaal

Jaarthema 2014-2015

Lezingen van de dag

Getijdengebed

 

NEEM DEEL AAN DE ONLINEBEVRAGING OVER LEVENDE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Het IPB, het interdiocesaan overlegorgaan van de Vlaamse katholieke Kerk, werkt aan een project ‘Levende geloofsgemeenschappen’. Via een brede bevraging willen ze zoveel mogelijk leden van geloofsgemeenschappen in Vlaanderen beluisteren over hun huidige gemeenschap en over de gemeenschap waarvan zij dromen. Ze willen er ook beleidsadviezen aan koppelen voor de bisschoppen en plaatselijke verantwoordelijken van gemeenschappen.

Wij roepen u dan ook op om de onlinebevraging in te vullen. Ze loopt tot 30 november op www.gelovenbeweegt.be.

 

PASTORALE EENHEID SINT-MARCUS HEULE-BISSEGEM

Op 12 oktober hield de federatie Heule-Bissegem op te bestaan en werd de pastorale eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem opgericht. Deze bestaat uit de parochies die deel uitmaakten van de federatie Heule-Bissegem, met als pastoor Wim Seynaeve, als diakens Dominique Lodewijckx en Edward Verhaeghe en als parochieassistente zuster Riet Devriese.

 

Evenementen

oa. "Franciscus spreekt" van Geert Fierens; Bachcantates 'Kortrijk bij de buren'; muzikale avond 'De grooten oorlog'; orgelconcerten Confrontations ...

Lees meer...

Vormsel op 12 en In Vorm@17

Kandidaat-vormelingen die kiezen voor de lange weg kunnen nog steeds aansluiten bij de nieuwe groep van InVorm@17 die binnenkort van start gaat.

Lees meer...

KERK & LEVEN

Om uw abonnement op KERK & Leven te regelen kan u terecht bij de parochiaal contactpersoon, coördinator of de secretaris van uw parochie.

Lees meer...