deel ons verhaal

Jaarthema 2014-2015

Lezingen van de dag

Getijdengebed

Broederlijk Delen campagne 2015

Raadpleeg hier het overzicht van animatieavonden, koffiestops en andere activiteiten in Kortrijk.

2015 – Lichtmis 2016: Jaar van het Godgewijde Leven

Lees er meer over in de rubriek ‘kloostergemeenschappen‘.

‘Buren voor Buren’ zoekt vrijwilligers voor huisbezoeken in federatie Kortrijk-Zuid

Voelt u zich geroepen, neem dan contact op met martine.knockaert@ocmwkortrijk.be.

Nieuwe bevraging vanwege de Bisschoppenconferentie

Het Vaticaan roept alle Bisschoppenconferenties op om, net zoals bij de voorbije Synode over het gezin, een brede consultatie te houden ter voorbereiding van de komende Synode in oktober 2015. De Belgische bisschoppen gaan hier graag op in.

De vragenlijst kan individueel worden ingevuld, maar de bisschoppen vragen om liefst in groep te antwoorden en dit uiterlijk 15 maart 2015. Ze nodigen in het bijzonder de dekenaten, parochiefederaties, pastorale eenheden, religieuze gemeenschappen, lekenbewegingen, maar ook pastorale ploegen, catechistengroepen, gezinsgroepen, seminaries, theologische faculteiten e.a. uit om deel te nemen. De bisschoppen dringen erop aan de vragenlijst zoveel mogelijk online te beantwoorden via www.synode2015n.be. Dat vergemakkelijkt de verwerking van de antwoorden. Maar de ingevulde vragenlijst kan ook via e-mail verstuurd worden naar het e-mailadres: synode2015@interdio.be of via de post naar het secretariaat van de Bisschoppenconferentie: Synode 2015, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

 

Evenementen

oa. Kerstconcert Live Jazz en Klik-klaks t.v.v. De Kier

Lees meer...

Vormsel op 12 en In Vorm@17

Kandidaat-vormelingen die kiezen voor de lange weg kunnen nog steeds aansluiten bij de nieuwe groep van InVorm@17 die binnenkort van start gaat.

Lees meer...

KERK & LEVEN

Om uw abonnement op KERK & Leven te regelen kan u terecht bij de parochiaal contactpersoon, coördinator of de secretaris van uw parochie.

Lees meer...