LITURGISCHE VIERINGEN EN GEBEDSDIENSTEN

WEEK

WEEKEND

*Speciale regeling Edith Stein

INSCHRIJVEN DECANALE NIEUWSBRIEF:

http://eepurl.com/cBN4lr

DE WARMSTE WEEK 2019

Studio Brussel komt tijdens de Warmste Week, van woensdag 18 tot dinsdag 24 december 2019, naar Kortrijk en dat willen we niet zomaar laten voorbij gaan.

We nodigen al wie een initiatief of idee heeft voor een actie in het kader van de Warmste Week uit op donderdag 12 september 2019 om 19 uur in de Zindering, Nedervijver 1/05, Kortrijk. We brengen de vele acties in kaart en bekijken hoe we elkaar kunnen helpen. Kerk in Kortrijk helpt graag mee met de bekendmaking van de initiatieven!

Van harte welkom!

SAVE THE DATE: 15 december 2019
Een warme oproep aan alle medewerkers binnen Kerk in Kortrijk om kennis te maken met de Eerste Dag in Pius X Kortrijk!
Vanaf 9u30 workshops voor jong en iets minder jong, om 11.15 u. eucharistie.

Noteer ook alvast de volgende data:

2 februari 2020

26 april 2020

 

KERKENPLAN KORTRIJK

Kerkenplan Kortrijk 2.0

Kerkenplan Kortrijk 1.0

Van Kerkenplan 1.0 naar Kerkenplan 2.0

 De decanale ploeg heet u welkom in het decanaat Kortrijk           

Hadewijch Baert, parochieassistente
Sarah Vergote, decanaal secretaris
Zr. Caroline Moeykens, administratieve ondersteuning
E.H. Geert Morlion, deken

Evenementen

Op onze agenda vindt u alle geplande activiteiten in het decanaat Kortrijk.

http://www.kerkinkortrijk.be/agenda/

Uniek in ons bisdom

De lange weg of de korte weg naar het vormsel? Kandidaat-vormelingen die kiezen voor de lange weg kunnen aansluiten bij de nieuwe groep van InVorm@17 die binnenkort van start gaat.

Lees meer...

KERK & LEVEN

Om uw abonnement op KERK & Leven te regelen kan u terecht bij de parochiaal contactpersoon, coördinator of de secretaris van uw parochie.

Lees meer...