VERNIEUWD OVERZICHT WEEKENDVIERINGEN IN HET DECANAAT KORTRIJK

OVERZICHT WEEKMISSEN en GEBEDSDIENSTEN IN HET DECANAAT KORTRIJK

Aswoensdag 16

OVERLIJDEN PRIESTER NOËL BONTE

Op vrijdag 15 januari in alle vroegte is priester Noël Bonte gestorven.
Hij wordt begraven zaterdag 23 januari om 10.30 in de Sint-Maartenskerk.
Zijn overlijden betekent voor ons en voor velen een groot verlies.
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en nauwe medewerkers.
Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe.

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 13.01.16

Klik hier om de Powerpoint van de causerie van Walter Van Wouwe te bekijken. Hier vindt u ook een PDF-versie.

Klik om de toespraak van de deken te lezen op Powerpoint of tekst.

UITBREIDING DECANAAT KORTRIJK

Op 1 januari 2016 hield het decanaat Harelbeke op te bestaan. Vanaf 1 januari 2016 behoort de federatie Deerlijk tot het decanaat Waregem en de federaties Harelbeke en Kuurne tot het decanaat Kortrijk.

 “ALS ENGELEN GEZONDEN OM TE DIENEN. KORTRIJKSE RELIGIEUZEN AAN HET WOORD IN HET JAAR VAN HET GODGEWIJDE LEVEN.”

Naar aanleiding van ‘het Jaar van het Godgewijde Leven’ door Paus Franciscus afgekondigd, werd door het Decanaat Kortrijk in 2015 bijzondere aandacht besteed aan het religieus leven. Er werd ondermeer een boek samengesteld met een historische schets van de congregaties in Kortrijk met een rijke bloemlezing aan getuigenissen door de religieuzen.

Deze uitgave wordt u aangeboden tegen 10 euro.

Intekenen kan door onderstaand formulier terug te bezorgen aan Dekenij, Doorniksewijk 83, 8500 Kortrijk voor 31 januari 2015. Uw inschrijving is definitief na storting van het correcte bedrag op rekening BE05 4665 8502 3175.

U wordt verwittigd wanneer de brochures kunnen afgehaald worden op de dekenij Kortrijk, Doorniksewijk 83 te Kortrijk.  Dit zal vermoedelijk mei 2016 worden.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

INTEKENFORMULIER

 

NAAM             ………………………………………………………………………………………………………..

ADRES             ………………………………………………………………………………………………………..

TEL.                 …………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL                        ………………………………………………………………………………………………………..

wenst graag ………………………………………….. (aantal) exemplaren te bestellen van de gedrukte uitgave “Als engelen gezonden om te dienen. Kortrijkse religieuzen aan het woord in het Jaar van het Godgewijde Leven.”

OP WEG NAAR EEN KERKENPLAN IN HET DECANAAT KORTRIJK 

Op dinsdag 29 september vond in de kerk van Mariadorp de infoavond “Op weg naar een kerkenplan in het decanaat Kortrijk” plaats .

De toespraak van deken Geert Morlion kan je hier lezen.

Dromen van een Kortrijkse Ark… 

Klik hier en lees er meer over.

Evenementen

Infoavond Broederlijk Delen donderdag 25 februari: om 19u30 in de kerk van Mariadorp Bissegem: met oa. wereldmuziek door Adelbert Delmeire, een getuigenis door Dominique Viaene die op inleefreis ging naar Colombia, een Colombiaans hapje en drankje…

Lees meer...

Vormsel op 12 en In Vorm@17

Kandidaat-vormelingen die kiezen voor de lange weg kunnen nog steeds aansluiten bij de nieuwe groep van InVorm@17 die binnenkort van start gaat.

Lees meer...

KERK & LEVEN

Om uw abonnement op KERK & Leven te regelen kan u terecht bij de parochiaal contactpersoon, coördinator of de secretaris van uw parochie.

Lees meer...