deel ons verhaal

Jaarthema 2014-2015

Lezingen van de dag

Getijdengebed

 OVERZICHT KERSTVIERINGEN IN HET DECANAAT KORTRIJK

Kerst 2014 – affiche

IN VEHEMENTI SPIRITU

Het knapenkoor en barokorkest In Vehementi Spiritu uit Zele is op zoek naar een locatie om een concert te organiseren of een eucharistie op te luisteren. Koor en orkest samen behelzen een dertigtal muzikanten. Het repertoire is uitsluitend religieus van aard. Wat de mogelijke opluistering betreft, zijn de volgende data voor koor en orkest mogelijk: 24 of 25 januari, 21 maart of 12 april 2015. Wat het concert betreft, wordt er gezocht naar een locatie voor zaterdagavond 27 of zondagnamiddag 28 juni 2015. Info: www.invehementispiritu.be of via de koorleider E.H. Marc Van Steen 0475/ 32 07 73.

PASTORALE EENHEID SINT-MARCUS HEULE-BISSEGEM

Op 12 oktober 2014 hield de federatie Heule-Bissegem op te bestaan en werd de pastorale eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem opgericht. Deze bestaat uit de parochies die deel uitmaakten van de federatie Heule-Bissegem, met als pastoor Wim Seynaeve, als diakens Dominique Lodewijckx en Edward Verhaeghe en als parochieassistente zuster Riet Devriese.

 

Evenementen

oa. Kerstconcert Live Jazz en Klik-klaks t.v.v. De Kier

Lees meer...

Vormsel op 12 en In Vorm@17

Kandidaat-vormelingen die kiezen voor de lange weg kunnen nog steeds aansluiten bij de nieuwe groep van InVorm@17 die binnenkort van start gaat.

Lees meer...

KERK & LEVEN

Om uw abonnement op KERK & Leven te regelen kan u terecht bij de parochiaal contactpersoon, coördinator of de secretaris van uw parochie.

Lees meer...