VERNIEUWD OVERZICHT WEEKENDVIERINGEN IN HET DECANAAT KORTRIJK

OVERZICHT WEEKMISSEN en GEBEDSDIENSTEN IN HET DECANAAT KORTRIJK

OP WEG NAAR EEN KERKENPLAN IN HET DECANAAT KORTRIJK 

Op dinsdag 29 september vond in de kerk van Mariadorp de infoavond “Op weg naar een kerkenplan in het decanaat Kortrijk” plaats .

De toespraak van deken Geert Morlion kan je hier lezen.

2015 – JAAR VAN HET GODGEWIJDE LEVEN

Paus Franciscus riep 2015 uit tot “Jaar van het Godgewijde Leven”. Dit jaar, dat nog loopt tot 2 februari 2016, willen we in het decanaat Kortrijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. We roepen u op om de affiche die speciaal voor deze gelegenheid werd ontworpen massaal op te hangen vanaf 4 oktober, de dag waarop de kloosters een Openkloosterdag houden, t.e.m. Lichtmis, 2 februari 2016. Met de steun van u allen kan deze actie een zichtbare uitdrukking zijn van waardering en dankbaarheid tegenover onze religieuzen.

Zus en broer affiche

OPROEP: RETROKINDERWAGEN GEZOCHT

 De dekenij wil het nieuwe campagnethema van Welzijnszorg “Een toekomst zonder armoede” in het licht plaatsen en zoekt daarvoor een retro-kinderwagen, het symbool van de campagne. Heeft u er eentje beschikbaar die we gedurende de campagne mogen ontlenen om in onze etalage te plaatsen, gelieve dan contact op te nemen via par.hadewijch.kortrijk@skynet.be of 056/ 20 16 02.

Meer info over het campagnethema 2015: startavond op woensdag 7 oktober vanaf 19u in VIVES (gebouw Het Forum, Doorniksesteenweg 145, Kortrijk).

Vrienden van Lourdes

Het werk “De Vrienden van Lourdes” beoogt de godsvrucht tot Maria te verspreiden en zoveel mogelijk christenen in staat te stellen in te gaan op Maria’s oproep aan Bernadette: ‘Ik verlang de mensen hier in processie te zien komen.’
Hoe kunt u lid worden?
De lidkaarten 2016 zijn beschikbaar. Vanaf de tweede helft van september tot 15 november 2015 zullen in alle parochiekerken van Stad Kortrijk voor en/of na de weekendvieringen door onze medewerkers de lidkaarten 2016 worden aangeboden tegen de prijs van 4 euro. Uit de verkochte lidkaarten worden, naargelang het totaal bedrag, Lourdesbeurzen toegekend ter waarde van 500 euro. Deze toekenning zal gebeuren op zaterdag 5 december 2015 na de avondmis van 16.30 uur in de O.L.Vrouwkerk.

Dag van de Stilte – 24 oktober

De dag van de Stilte vindt plaats op 24 oktober vanaf 15u in en rond het Begijnhofpark in Kortrijk.
Het Decanaat Kortrijk helpt als partner mee aan de organisatie van deze dag. 
Op www.dagvandestilte.be vindt u meer info.

Dromen van een Kortrijkse Ark… 

Klik hier en lees er meer over.

Evenementen

animatieavonden Broederlijk Delen: Peru: "Marco is een boer en wil dat blijven".

Lees meer...

Vormsel op 12 en In Vorm@17

Kandidaat-vormelingen die kiezen voor de lange weg kunnen nog steeds aansluiten bij de nieuwe groep van InVorm@17 die binnenkort van start gaat.

Lees meer...

KERK & LEVEN

Om uw abonnement op KERK & Leven te regelen kan u terecht bij de parochiaal contactpersoon, coördinator of de secretaris van uw parochie.

Lees meer...