Meer info over de Pastorale Eenheid Emmaüs Kuurne op www.kerkinkuurne.be .

 

VERNIEUWD OVERZICHT WEEKENDVIERINGEN IN HET DECANAAT KORTRIJK

VERNIEUWD OVERZICHT WEEKMISSEN en GEBEDSDIENSTEN IN HET DECANAAT KORTRIJK

affiche algemeen InVorm@17

VORMSEL 2017

 De vormselfolder die info geeft over het vormsel op 12 en over Invorm@17, het vormsel op 17 jaar, wordt opnieuw verspreid in alle vijfdeleerjaren van het decanaat Kortrijk. Een overzicht van alle vormselverantwoordelijken per parochie vindt u op www.kerkinkortrijk.be.

Wil je kennismaken met InVorm@17?

Hartelijk welkom op de vormselviering van groep 5 op 17 september 2016 om 14.30 uur in Mariadorp (Pyfferoenstraat Bissegem).

Op 27 september 2016 om 19.30 uur zijn ouders en jongeren ook van harte welkom op de infoavond van Invorm@17 in de dekenij, Doorniksewijk 83, Kortrijk. Meer info: par.hadewijch.kortrijk@skynet.be.

VERS VAN DE PERS

‘ALS ENGELEN GEZONDEN OM TE DIENEN’

AFHALEN BESTELDE BOEKEN

De bestelde boeken kunnen afgehaald worden op de dekenij Kortrijk (Doorniksewijk 83) vanaf 9 mei op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 16u en op woensdag van 9 tot 12u.

Het is nog steeds mogelijk een exemplaar aan te kopen op de dekenij, vanaf nu aan de prijs van 15 euro.

Gesponsord door:

Stad Kortrijk

affiche klein formaat

BLOK@KERK IN KORTRIJK EDITIE MEI-JUNI 2016

Een initiatief oorspronkelijk van IJD Brugge, doorgespeeld via de Dekenij Kortrijk, landend in de Parochie St.-Elisabeth te Kortrijk! Een poging om jongeren bij de Kerk te brengen en de Kerk bij jongeren, waarbij ze als studenten elkaar tot steun zijn in en bij het blokken; misschien staat ook God ‘blok’ achter hen? Een ervaring waarmee we hen op weg willen helpen. Op Pinkstermaandag 16 mei gaan we in Kortrijk van start!

UITBREIDING DECANAAT KORTRIJK

Op 1 januari 2016 hield het decanaat Harelbeke op te bestaan. Vanaf 1 januari 2016 behoort de federatie Deerlijk tot het decanaat Waregem en de federaties Harelbeke en Kuurne tot het decanaat Kortrijk.

 

Noveen H. Rita 2016

 

 

 

JUBELJAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

KOFFIETAFEL EN VESPERDIENST

Op 5 juni is er om 16.30 uur in de Sint-Salvatorkerk in Harelbeke een vesperdienst in het teken van de barmhartigheid. Diaken Wilfried Pauwels verzorgt de homilie rond ‘naakten kleden’. Vooraf is er om 15 uur een koffietafel in De Bron (Marktstraat 88, Harelbeke). Voor wie dit wenst gaan we vanaf de Collegebrug ofwel samen te voet (vertrek 13.30 uur), ofwel samen met de fiets (vertrek 14.30 uur) naar De Bron (5 km). Voor 5 euro voorzien we daar koffie met een lekker stuk progrestaart. Gelieve een seintje te geven via dekenij.kortrijk@skynet.be als u wil deelnemen aan de koffietafel. De betaling gebeurt ter plaatse.

jubelkerk

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 13.01.16

Klik hier om de Powerpoint van de causerie van Walter Van Wouwe te bekijken. Hier vindt u ook een PDF-versie.

Klik om de toespraak van de deken te lezen op Powerpoint of tekst.

Dromen van een Kortrijkse Ark… 

Klik hier en lees er meer over.

Vormsel op 12 en In Vorm@17

Kandidaat-vormelingen die kiezen voor de lange weg kunnen nog steeds aansluiten bij de nieuwe groep van InVorm@17 die binnenkort van start gaat.

Lees meer...

KERK & LEVEN

Om uw abonnement op KERK & Leven te regelen kan u terecht bij de parochiaal contactpersoon, coördinator of de secretaris van uw parochie.

Lees meer...