Warme Babbel

DE WARME BABBEL, EEN HOMEPARTY OVER ARMOEDE

Welkom op maandag 1 februari van 19.30 tot 21.30 uur in de dekenij Kortrijk, Doorniksewijk 83. Marleen Dierickx en Claude Soete getuigen over KBK- Brede School, een van de campagneprojecten van Welzijnszorg. Uit eigen ervaring vertellen zij ons hoe zij werken aan ‘een toekomst zonder armoede’.

De basisschool Sint-Jozef wil kwaliteitsvol onderwijs aanbieden in een warme, veelkleurige en brede schoolcontext. Hun onderwijs focust ruimer dan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen en ze zetten bewust in op sterke verbindingen met ouders en de schoolomgeving. Ze investeren sterk in zorg- en ouderwerking en bouwen van hieruit verder aan een brede schoolwerking. Ze willen de leefomgeving van hun kinderen en gezinnen in de buurt ondersteunen en versterken door mee te werken aan acties en activiteiten die de sociale ongelijkheid in de wijk mee indijken en de sociale cohesie tussen wijkbewoners bevorderen.

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot max. 15 deelnemers. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Gelieve daarom spoedig in te schrijven via par.hadewijch.kortrijk@skynet.be of 056 20 16 02.