Eucharistische aanbidding

Op vraag van een aantal mensen publiceren wij de gelegenheden voor Eucharistische Aanbidding in het decanaat Kortrijk.

  • Onze-Lieve-Vrouw: op donderdag van 18 tot 18.30 uur in de Mariakapel (vóór de avondmis);
  • Sint-Elisabeth: de eerste dinsdag van 19 tot 20 uur, aanbidding in de kerk;
  • Sint-Elooi: op donderdag van 8.30 tot 9 uur (na de mis van 8 uur);
  • Sint-Pius X: elke tweede donderdag van de maand, van 18.30 tot 19 uur (na de avondeucharistie);
  • Sint-Michielsbeweging: elke donderdag van 18.30 tot 21 uur in de kerk en op vrijdag van 8 tot 17.45 uur in de kapel van OLV van Groeninghe;
  • Zusters van Sint-Niklaas (Voorstraat 47): elke tweede én vierde donderdag van de maand van 19.15 tot 19.45 uur, daarna kan wie dat wenst de completen bidden met de zusters;
  • Zusters H. Jozef (Rollegem, Tombroekstraat 6): wekelijks op donderdag om 19 uur;
  • Sint-Eutropius (Heule): op donderdag van 18 tot 18.30 uur (voorafgaand aan de eucharistieviering) in de kloosterkapel, Mellestraat 1;
  • Gebedsgroep Credo (weekkapel Sint-Audomaruskerk Bissegem): gebedsavond van 19.30 tot 21 uur. Wekelijks wordt het H. Sacrament een tijdlang tegenwoordig gesteld.