Vesperdienst jubeljaar Barmhartigheid

Vesperdienst in het kader van het Jubeljaar van de Barmhartigheid op donderdag 5 mei (Hemelvaart) met deken Geert Morlion om 16u30 in de Sint-Salvatorkerk in Harelbeke. M.m.v. het Sint-Salvatorkoor en met verering en zegening van de relikwie van de H. Doorn.