Vacature voor een voltijdse parochie-assistente in de PE Sint Marcus Heule Bissegem

De Pastorale Eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem is op zoek naar een parochie-assistent(e) om, in nauwe samenwerking met de pastoor, de diaken en het team, de pastorale werking verder uit te bouwen.

TAAKOMSCHRIJVING

Beleid voeren
U wordt lid van het team van de pastorale eenheid. Zo nodig helpt u bij de opmaak van de agenda, maakt u het verslag en volgt de gemaakte afspraken op…

Liturgie en gebed
U werkt mee aan de voorbereiding van eerstecommunievieringen, vormselvieringen ed.

Verkondiging en catechese
U draagt mee de verantwoordelijkheid over de werkgroep vormselcatechese en dooppastoraal. U coördineert de bijeenkomsten en werkt de inhoud samen met de medewerkers uit.

Zorg voor mensen en solidariteit
U werkt mee aan de organisatie van de werkgroep solidariteit die de acties rond Mensen in nood en Broederlijk Delen op zich neemt. U helpt mensen in armoede de weg vinden naar welzijnsschakels.

Communicatie
U helpt op termijn bij de redactie van Kerk en Leven en neemt ook de herabonnering op u.
Evenzeer op termijn : het beheer van de website en facebookpagina.

De taakomschrijving wordt verder aangevuld of bijgestuurd, afhankelijk van de interesses en talenten van de kandidaat. Een voltijdse taak als parochie-assistent omvat 38 u per week.

PROFIEL

We zoeken een persoon die kan werken in een flexibel tijdsrooster en die

 •  geëngageerd is in de katholieke geloofsgemeenschap.
 • minimum 25 jaar is
 • bij voorkeur een diploma hoger onderwijs heeft.
 • over basisvaardigheden beschikt op vlak van informatica (goede kennis MS-office).
 • communicatief vaardig is.
 • in staat is groepen en taken te coördineren.
 • kennis heeft van sociale media.
 • teamgericht en zelfstandig kan werken.
 • flexibel is en bereid tot avond- en weekendwerk.
 • beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
 • bij voorkeur ter plaatse woont.
 • bereid is om de voorziene vorming te volgen.
 • bereid is om bij aanwerving een gesprek te voeren met een psycholoog.

Bij aanwerving wordt een attest van goed gedrag en zeden gevraagd.

Deze job is onverenigbaar met een politiek of syndicaal mandaat.

MODALITEITEN

 • Indiensttreding: maart  2021
 • Verloning als bedienaar van de eredienst
 • Een basisopleiding wordt door het bisdom Brugge ingericht.

INFORMATIE

Jobinhoud: bij pastoor Wim Seynaeve – 056 35 17 39 – wimseynaeve@telenet.be

Statuut, wedde en basisopleiding: Trees Lavens – 050 33 59 05 – trees.lavens@bisdombrugge.be

SOLLICITATIE

Stuur uw schriftelijke sollicitatie met bijhorende CV voor 15 februari 2021

naar bisschoppelijk gedelegeerd Marc Steen, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge of marc.steen@bisdombrugge.be