Toespraak deken Geert Nieuwjaarsontmoeting

Beste genodigden, vrienden
Vanmorgen was er dekenvergadering in het bisdom. We vierden samen met de bisschop en de beleidsploeg. Enkele berichten vanuit deze bijeenkomst:
Het grote woord op dit moment is ‘duurzaamheid’. Een relatief nieuw woord eigenlijk. Ook in andere talen had men het moeilijk om ‘sustainability’ goed om te zetten. Wij houden het bij ‘duurzaamheid’ en dan bedoelen we een samenleving die duurzaam omgaat met grondstoffen, met het leefmilieu, met de voorhanden middelen hoe dan ook. Ideaal is een ‘systeem’ dat de oude droom van het ‘perpetuum mobile’ benadert. Ik bedoel een manier om te produceren en te leven waarbij nauwelijks tot geen ‘verbruik’ van middelen is. Waar input en outcome elkaar in evenwicht houden. We zijn helemaal niet zover, noch in ons land noch in Europa. We leven een toestand van transitie. Daarmee wordt bedoeld een toestand waarin informatie en motivatie worden gegeven om de ‘geesten’ mee te krijgen in deze nieuwe vorm van leven en werken. Het is inderdaad niet gemakkelijk om iedereen mee te nemen in deze zin. Er zijn klimaatnegationisten die ontkennen dat er een probleem zou zijn. Er zijn platte opportunisten die ook het klimaatvraagstuk benaderen vanuit mogelijkheden tot nieuw gewin. Er zijn ook de activisten die hier en daar weerstand oproepen door een soms te heftige aanpak van deze overgangstijd: de klimaatspijbelende jongeren van vorige schooljaar deden steeds meer vragen rijzen en lokten gaandeweg weerstand op. Ik nodig u uit om elk in uw eigen plek werk te maken van een nieuw bewustzijn van duurzaamheid. Onze Paus heeft een baanbrekende encycliek geschreven die wereldwijd erkend wordt als een goede basistekst: Laudato si! Een tip: in de komende vastentijd zullen een aantal plaatselijke kunstenaars vijf installaties rond duurzaamheid opstellen in de Sint-Maartenskerk.
In de Bron zijn er grote veranderingen: twee nieuwe voorzitters (van vzw De Bron en vzw ZAH), en vooral: de religiowinkel zullen we vanaf nu in eigen beheer runnen. De Raad van Beheer van De Bron was unaniem om dit te doen. Maar nu begint het grote werk: we zullen ons op een nieuwe wijze organiseren om ook dit facet van het grote Bron-project aan te kunnen. We zijn er van overtuigd dat onze regio nood heeft aan een degelijk aanbod van religio-producten. Daarom wil ik hier een oproep doen: wil aub doorgeven in uw kring dat de winkel ‘doorgaat’! Er waren hier en daar geruchten dat er problemen waren en er werd ook niets nieuw meer aangekocht. Daar komt vanaf nu dus verandering in: het is opnieuw mogelijk om boeken of kaarsen te bestellen. We willen in een verder toekomst nadenken over het concept van het totale centrum De Bron: hoe alles zo organiseren dat we meer aansluiting vinden bij jongere generaties mogelijke klanten? Dank aan Mieke en Myriam en de mensen van de Raad van Bestuur (secretaris Marc is bij ons), en aan de vele vrijwilligers die mogelijk maken dat de overgang naar ‘in eigen beheer’ kan gebeuren.
Vanavond is de kerngroep van de Ark-in-oprichting van Kortrijk aanwezig. Welkom aan jullie! Wij zijn een groep vrienden die ‘gemeenschap’ proberen te vormen, in de stijl van Jean Vanier. Na een viertal jaar samen te komen (ongeveer maandelijks met telkens zo’n 15-20 aanwezigen), willen we ons beginnen te vestigen. We zijn actief op zoek naar een vaste stek, nog geen huis maar een ‘living’, een ruimte die we permanent kunnen gebruiken en waar we met onze groep kunnen samenkomen. Op vrijdag 14.2 brengt Ignace Goethals ‘Ons moeder binst den oorlog’, een theatermonoloog vanuit een boekje van Ernest Claes. Hij brengt deze zeer intense monoloog gratis. De opbrengst gaat integraal naar onze Ark in oprichting. U vindt meer gegevens op facebook en in uw kalender.
Ik wil nogmaals onze gasten Imane en Hakima, Yassin en Brahim bedanken voor hun aanwezigheid en hun getuigenis daarnet tijdens de causerie. In dit werkjaar gedenken we dat de heilige Franciscus net 800 jaar geleden de Sultan van Egypte heeft ontmoet. Dat gebeuren zal toen ook tussen de plooien van de actualiteit zijn gevallen, overstemd door het geluid van geweld. Net zo vandaag is er veel gedruis van conflict en onbegrip in de wereld, in het bijzonder tussen moslimgelovigen en christengelovigen. Wij willen hier in onze regio elkaar blijven ontmoeten. Wij kiezen voor een dialoogmodel, liever dan een stilte waar niemand beter van wordt. Franciscus was diep onder de indruk van het geloof van de Sultan, een ‘man van God’ zo noteert hij. Wij christenen zijn vandaag net zo onder de indruk van jullie overgave aan God, van jullie manier van geloven en bidden. Dank om dat zo voor te leven.
Er is wat veranderd in de dekenij, ik bedoel in het secretariaat! Einde juni is Martine met pensioen gegaan. Miejef heeft ook die overstap gemaakt, maar iets later, op 1 september. Sinds begin juli is Sarah Vergote in dienst als secretaris, opvolger dus van Martine. Fien Degroote is per 1 oktober medewerker geworden als decanaal assistent, dit wil zeggen verantwoordelijk voor patrimoniumbeheer, ondersteuning van de dubbele boekhouding van de pastorale eenheden, opvolging van de dekenale vzw’s. Heel hartelijk welkom aan beide dames! Samen met zuster Caroline die deeltijds financieel medewerker is, zijn jullie het nieuwe gezicht van het secretariaat van de dekenij. Zowel het bestaande secretariaatswerk als de nieuwe taak van dekenaal assistent zijn niet te onderschatten, en de dubbele boekhouding waar zuster Caroline mee werkt, vraagt ook heel wat. Dank dat je dit wil opnemen.
Hadewijch Baert is sinds 1.1 niet meer in dienst als parochie-assistent. Ze heeft een nieuwe uitdaging aanvaard in de school De Drie Hofsteden, waar ze Okan-ners individueel begeleidt naar het ‘gewone’ onderwijs toe, dit samen met een pakket administratief werk. Het zal niet veel stiller worden in de dekenij (Hadewijch was altijd bescheiden aanwezig) maar wel leger. Dank je, Hadewijch, om je toeleg en je inzet voor tal van dekenale werkgroepen en nieuwe initiatieven. Je hebt hard gewerkt, efficiënt en grondig. Btw, er is een kleine boekenstand bij de uitgang van De Zindering. Daar kan je een of andere publicatie vanuit onze Kortrijkse dekenij kopen. Weet dat het boek met getuigenissen van Kortrijkse religieuzen van de hand is van Hadewijch. Het ga je goed in je nieuwe werk! Dank u wel, heel oprecht! We kijken uit naar een vervanger voor jouw functie.
Goede vrienden, ‘Je leeft bij de gratie van de liefde die mensen voor jou voelen en die jij voor mensen voelt’. Het gaat erom elkaar graag te zien, heel gewoon en toch ook concreet. Laten we daar werk van maken en klinken we op een nieuw goed jaar!
Geert Morlion, deken