Taizégebed

Avondgebed in de geest van Taizé: 20.00 u. – Mariadorp, Bissegem