Samenleven kan je leren: trialoog

Samenleven kan je leren: trialoog | Vormingplus

In Kortrijk leven verschillende levensbeschouwingen met (of is het eerder naast?) elkaar. Maar hoe goed kennen we elkaar?

Geert Morlion (deken van Kortrijk), Kenzy Dekimpe (vrijzinnig humanistisch consulente) en Sliman You-Ala (Kortrijkzaanse moslim) vormen sinds een aantal jaren een informele gespreksgroep. In respect voor en nieuwsgierigheid naar elkaar wisselen ze ideeën en ervaringen uit, stellen ze elkaar vragen en zoeken ze, elk vanuit hun eigenheid, toenadering tot elkaar, onder het motto: Samenleven kan je leren. Een verlangen naar een vreedzame en verdraagzame samenleving, in wederzijds respect drijft hen.

Op 28 april vertellen ze elk over het belang en de betekenis van hun levensbeschouwing en gaan ze in een vraaggesprek met het publiek in op de rol van de levensbeschouwing in de maatschappij vandaag.

Partner

Huis van de Mens
Dekenij Kortrijk

Over de begeleiding