Reeks Kortrijkse religieuze congregaties

In het kader van het jaar van het Godgewijde Leven werden bij de verschillende Kortrijkse religieuze congregaties interviews afgenomen.
Hieronder vindt u een overzicht dat verder aangevuld wordt.
 

ZUSTERS VAN LIEFDE HEULE

 

Lees hier het historisch overzicht

 

Zr. Bernadette Beernaert 

 

“Wie Hij is heeft Hij al veel keren in mijn godgewijd leven getoond.
Wat het zal worden ligt in zijn hand”.

Lees hier het volledige interview met Zuster Bernadette Beernaert

religieuze congregaties 005 zusters van liefde religieuze congregaties 009

 

 

 

Zr. Riet Devriese 

 

Coming soon… interview met Zr. Riet Devriese

religieuze congregaties 007

 

 

BROEDERS VAN DALE

 

Lees hier het historisch overzicht 

 

Br. Noël Vannoorden en een medebroeder

 “

“In het begin moesten we ons voor de lessen behelpen met plankjes van kisten. Op het einde werden we aanzien als een modelschool.”

 Br. Noël Vannoorden over zijn ervaring in Rwanda

Lees hier het dubbelinterview met broeder Noël Vannoorden en een medebroeder

 

SALESIANEN VAN DON BOSCO

 

 Pater Fons Ceustermans

 

“Door de secularisatie ben je als religieus een beetje profeet in de woestijn. Maar ik vind vreugde in het feit dat we in de scholen veel goeds kunnen doen. De mensen appreciëren ons pedagogisch project.”

Lees hier het interview met pater Fons Ceustermans

Jezus stilt de storm 637

Pater Jef Lannoo

 

“Door onze betrokkenheid willen we het vuur van Don Bosco levendig houden. Veel personeelsleden hebben een sterke binnenkant met veel waarden, zij zijn onbetaalbaar voor hun mentaliteit en karakter.”

Lees hier het interview met pater Jef Lannoo

Jezus stilt de storm 640

Pater Lionel Carbon

 

Lees hier het interview met pater Lionel Carbon

Jezus stilt de storm 642   Jezus stilt de storm 638 Jezus stilt de storm 639

 

 

ZUSTERS VAN DON BOSCO

 

Zr. Hilde Huysentruyt

  

“Loslaten betekent ook nieuw leven geven. We geven werken uit handen opdat ze zouden kunnen doorgaan.”

Lees hier het interview met Zuster Hilde Huysentruyt

 

Hilde Huysentruyt (3) Jezus stilt de storm 646

 

 PATERS H. HARTEN (PICPUSSEN)

 

 Lees hier het historisch overzicht 

 Pater Frans Vandamme

 

“Mijn grootste bekommernis is het gezinsleven, de wieg van alles. 
We moeten eigenlijk terugkeren naar de tijd van Paulus met de gezinskerken.”

Lees hier het interview met pater Frans Vandamme

ddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Jezus stilt de storm 643 Jezus stilt de storm 644 Jezus stilt de storm 645

 

 

ZUSTERS O.L.V. VAN BIJSTAND

 

Lees hier het historisch overzicht

ddddddddddddddddddddddddddd

Zr. Godewende

 

“Jezus Christus, als de Hoeksteen, als de Wijnstok van je leven. Je verlangt altijd meer over
Hem te vernemen.”

fgghjghjhj
religieuze congregaties 026 religieuze congregaties 014 religieuze congregaties 017

Zr. Theofana

 

“Ik kijk erop (op het missieleven) terug met een fundamenteel gevoel van dankbaarheid om de zaadjes van liefde,
kennis en vrede die ik mocht helpen zaaien.”

 ghghjghgh
religieuze congregaties 030 religieuze congregaties 029
Loving Creator,
We thank you for the
gift that Religious Life
has been within our
church and society.
Help us to nurture this
gift so that the
Congregations may
continue to be a
healing presence
in our world.
May we all respond
to the realities of
our present times,
in ways that promote your reign
now and in the future.
May your kingdom come,
may your will be done.
Amen.
 ghghghghghghg
Liefdevolle Schepper,
Wij danken u voor
de gave die het religieus leven
is geweest binnen
onze kerk en maatschappij.
Help ons deze gave
te voeden
zodat de congregaties
een helende aanwezigheid
mogen blijven
in onze wereld.
Mogen we allen
inspelen op de noden
van onze tijd
op een wijze
die uw Rijk bevordert
nu en in de toekomst.
Moge uw Rijk komen,
moge uw wil geschieden.
Amen.

Gebed n.a.v. het Jaar van het Religieuze Leven (Kaapstad)

 

 Zr. MJV

 

“Juist zoals partners elkaars terrein moeten aftasten en zich aan elkaar aanpassen, zo moet
elke persoon van een gemeenschap (’t zij groot of klein) de ander leren ontdekken,
waarderen, begrijpen. Dat leer je een leven lang.”

 ghhhghghgh
 

 MISSIONARISSEN VAN SCHEUT

 

Lees hier het historisch overzicht

 Pater Pol Foulon

 

“Ik ben een beter christen geworden door mijn missie in de Filippijnen.
De Filippino is iemand die leeft in relatie met de anderen: kunnen vergeven, dienstbaar en barmhartig zijn.”

 sdsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
 paul foulon 070 paul foulon 071 paul foulon 072