Potjebuur

 

Potjebuur of de feestdag die ieder jaar samenvalt met het Suikerfeest!   Stap gewoon met een hapje naar een buur of vier Potjebuur met je vereniging, je buurt, je straat, je gemeente of stad…   De Verenigde Naties zetten dit jaar hun schouders onder Potjebuur, want Potjebuur beantwoordt maar liefst aan 8 van de 17 SDG,s*, nl. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 16 en 17. Voor steden en gemeenten is Potjebuur vieren aldus een eenvoudige en laagdrempelige manier om in één klap een groot aantal SDG’s te ondersteunen. Bovendien is dit misschien ook het juiste moment (het memorandum) om de verschillende departementen en adviesraden van de stad of gemeente te betrekken:  cultuur, integratie, noord/zuid, welzijn, jeugd, senioren, sport… Voor organisaties is Potjebuur een uitgelezen kans om een vreedzame en inclusieve samenleving te stimuleren en om actief te getuigen van wereldburgerschap.   Stap met een potje (schaaltje, bord) naar een buur en bouw mee aan een feestdag waarop we op een lekkere manier de positieve aspecten van migratie beleven.

Word een wereldburger in je straat ongeacht je levensbeschouwing, cultuur, religie, kleur, taal of mening!

15 juni 2018:  Potjebuur!