PE EDITH STEIN

Voor de regeling van de weekendvieringen en het Vormsel: Klik Vieringen 2020-Pasen 2021 en Vieringen na Pasen 2021

    Voor een doopaanvraag in één van de bidplaatsen van onze PE H. Edith Stein Kortrijk
kan u terecht op het parochiesecretariaat Sint-Amandus, Bellegem.
e-mail:
parochie.bellegem@skynet.be

Voor een aanvraag van een huwelijk in één van de bidplaatsen van onze PE H. Edith Stein Kortrijk kan u terecht bij Mieke Fieux, parochieassistente PE H. Edith Stein Kortrijk.
e-mail: fieux.mieke@hotmail.com

 

     Voor aanvraag van een uitvaartdienst neemt u best eerst contact op met een begrafenisondernemer van uw keuze.
De begrafenisondernemer zal dan de verantwoordelijke in onze PE H. Edith Stein Kortrijk, diaken Curd Fieux contacteren.