Pastorale eenheid De Verrijzenis Kortrijk

14.10.2020

Op 29 november 2020 houdt de federatie Hoog-Kortrijk op te bestaan en wordt de pastorale eenheid De Verrijzenis Kortrijk opgericht.
Deze bestaat uit de parochies Kortrijk Sint-Elisabeth, Kortrijk Sint-Jan Baptist en Kortrijk Sint-Rochus met als pastoor Guido Cooman.

 

14.10.2020

De parochie Heilige Damiaan te Kortrijk wordt met ingang van 1 januari 2021 opgeheven en gevoegd bij de parochie Sint-Rochus te Kortrijk.
De parochiekerk van Heilige Damiaan wordt met ingang van 1 januari 2021 onttrokken aan de eredienst en teruggebracht tot een profaan en niet onwaardig gebruik.
De kerk van Sint-Rochus te Kortrijk wordt met ingang van 1 januari 2021 onttrokken aan de eredienst en teruggebracht tot een profaan en niet onwaardig gebruik.
De Verrijzeniskapel gelegen in de Burgemeester Pyckestraat te Kortrijk wordt met ingang van 1 januari 2021 erkend als parochiekerk voor de parochie Sint-Rochus te Kortrijk.
De annexe Heilige Theresia van Avila te Kortrijk (parochie Sint-Rochus) wordt opgeheven op 1 januari 2021.

Het kerkgebouw Sint-Theresia van Avila wordt met ingang van 1 januari 2021 onttrokken aan de eredienst en teruggebracht tot een profaan en niet onwaardig gebruik.