Sint-Marcus

www.sintmarcus.be

secretariaat@sintmarcus.be

Sinds 12 oktober 2014 vormen de parochies van Heule-Bissegem samen
de Pastorale Eenheid Sint-Marcus