PAROCHIAAL CENTRUM DE VLERKE

Met spijt in het hart moeten we meedelen dat het parochiaal centrum De Vlerke, verkocht zal worden. In de eerste plaats willen we de vele vrijwilligers van het eerste en laatste uur van harte bedanken. Mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor het bouwen en onderhouden van De Vlerke. De vele gezien en ongeziene vrijwillige uren arbeid. Om dergelijke beslissing te nemen gaat men niet over een nacht ijs. Er wordt nagedacht, gevraagd, gezocht…Het is een stukje «Eiland» dat verloren gaat, vergane glorie. De vele momenten dat vrienden en verenigingen er samen waren. De bijeenkomsten om wat geld in het laatje te krijgen voor het onderhoud. De karweitjes allerhande en dit allemaal GRATIS EN VOOR NIETS. Kortom: in De Vlerke brachten we mensen bijeen.
Spijtig genoeg laten verschillende redenen ons niet toe het gebouw te behouden. Alleen de vaste kosten, grondlasten, Sabam, Billijke vergoeding, gas, electriciteit, onderhoud groot en klein, enz. lopen hoog op en met het minimum aan verhuringen is dit niet meer haalbaar.
De zaal ligt in een bebouwde kom wat het niet gemakkelijk maakt om avondfeesten met een streepje muziek te laten doorgaan. Ook dit deed ons de das om want we moesten heel kieskeurig omspringen bij het verhuren en op deze manier veel aanvragen weigeren. Vrijwilligers die de totale verantwoordelijkheid op zich willen nemen liggen dun gezaaid. Verenigingen zwakken af en de grote nood aan dergelijke zaal krimpt waardoor het eigenlijke doel van de zaal – er zijn voor de parochiale gemeenschap – geen hoofddoel meer is.  Nogmaals dankjewel aan allen die hebben meegebouwd om van dit gebouw een plaats te maken waar het goed was om samen te zijn.