Open lesdag theologische academie

In september 2015 gaat het achtentwintigste jaar van de theologische academie van het bisdom Brugge van start. De Theologische Academie biedt aan lekengelovigen een vierjarige lessencyclus aan. Hierin worden de grote domeinen van de theologie behandeld: Bijbel, moraaltheologie, sacramenten, liturgie, dogmatiek, spiritualiteit, kerkgeschiedenis, kerkelijk recht, kerkleer en wereldgodsdiensten. De Theologische Academie richt zich tot christenen die hun geloof op een heel intense wijze willen verdiepen en ook tot christenen die zich voorbereiden op een pastorale taak in de Kerk.

In 2015-2016 staan de vakken sacramentenleer, liturgie en kerkelijk recht op het programma. Er zijn ook enkele lesbeurten over de islam voorzien.

Het academiejaar start op zaterdag 19 september. Voor nieuwe studenten zijn er vooraf twee lesbeurten ‘inleiding op de Bijbel’ (op de zaterdagen 5 en 12 september). Een jaarprogramma van de Theologische Academie omvat 28 lesbeurten van 3 lesuren (op zaterdagvoormiddag van 9 uur tot 12 uur). Men kan alleen voor het volledige jaarprogramma inschrijven, niet voor één vak. De cursussen vinden plaats in het Grootseminarie te Brugge en worden gegeven door professoren van het Grootseminarie.

Op het einde van het huidige academiejaar worden twee openlesdagen georganiseerd. Iedereen die interesse heeft om eens een lesvoormiddag van de Theologische Academie te volgen, is van harte welkom op zaterdag 14 maart 2015 (les Nieuw Testament – prof. Jean Bastiaens) of op zaterdag 21 maart 2015 (les Spiritualiteit – deken Geert Morlion); telkens van 9 uur tot 12 uur in het Grootseminarie te Brugge. Twee openlesdagen als smaakmaker voor het komende academiejaar. Wie er wil bij zijn op 14 of 21 maart, laat dit vooraf weten aan secretaris J. Maesen (050/33 59 05) (secretariaat.bisdom.brugge@kerknet.be).