Open Huisdag bij de Zusters van Don Bosco

Op zondag 19 oktober stellen de zusters van Don Bosco (St.Anna 41, Kortrijk) hun huis open voor wie wil kennis maken met hun leven, zendingen (werken) en met de salesiaanse medewerkers verbonden aan hun huis. Iedereen is welkom vanaf 14 uur. Om 18 uur is er gelegenheid om met de zustergemeenschap het avondgebed te bidden. Dit is dan ook het slot van de namiddag.