O.-L.-VROUW TEN SPIEGELE – MARKE

Kapel O.L.V. ten Spieghele Marke • Karel Van Manderstraat Marke

Contact

Parochiaal secretariaat
Markekerkstraat 6
8510 Marke
T 056 22 32 73
parochie.marke@skynet.be

     De nieuwe openingsuren zijn:

                Maandag van 17 uur tot 19 uur

                Dinsdag en donderdag van 9 uur tot 11 uur

                In juli & augustus enkel op maandag en dinsdag

Een overzicht van alle weekmissen en weekendvieringen in het decanaat vindt u op onze homepagina.

    Voor een doopaanvraag in één van de bidplaatsen van onze PE H. Edith Stein Kortrijk
kan u terecht op het parochiesecretariaat Sint-Amandus, Bellegem.
e-mail:
parochie.bellegem@skynet.be

   Voor een aanvraag van een huwelijk in één van de bidplaatsen van onze PE H. Edith Stein Kortrijk kan u terecht bij Mieke Fieux, parochieassistente PE H. Edith Stein Kortrijk.
e-mail: fieux.mieke@hotmail.com

     Voor aanvraag van een uitvaartdienst neemt u best eerst contact op met een begrafenisondernemer van uw keuze.
De begrafenisondernemer zal dan de verantwoordelijke in onze PE H. Edith Stein Kortrijk, diaken Curd Fieux contacteren.

De gerestaureerde schuur van de abdijhoeve:
de kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Spieghele, die mede door haar intiem karakter en haar mooie inplanting, een gepast decor biedt voor doopsels en huwelijken.

Het Parochiaal Wijkcomité probeert in een sfeer van dialoog de grote Kerk een gestalte te geven die alle leden van onze wijkgemeenschap aanspreekt. De initiatieven van het Wijkcomité liggen niet alleen op het vlak van de geloofsverkondiging en -beleving; het comité is ook een buurtvergadering – een echt wijkcomité – waar ieder met zijn problemen terecht kan en waarvan de leden zich inzetten om de rechtmatige belangen van de wijkbewoners te behartigen.

Het Wijkcomité treedt derhalve ook bemiddelend op bij de overheid, onder meer voor de aanleg van groenzones, stoepen, wijkverfraaiing, verkeersveiligheid, wijkspeelpleintjes, enz… Kortom, het Wijkcomité wil een krachtige motor zijn, zowel voor wijkanimatie als voor de vorming van een echte mens-nabije geloofsgemeenschap.

De vergaderingen van het Parochiaal Wijkcomité hebben plaats in de bovenzaal van de O-L-V ten Spieghele kapel. Ze worden aangekondigd in het weekblad “KERK & Leven”.