Nu zijt wellekome

Pro Ecclesia brengt eigenzinnige kerstprelude met zang in de Begijnhofkapel Kortrijk van 16 tot 17 uur.

Inkom gratis.