Missio

Missio staat voor:

  • ontmoeting
  • openheid op de wereld
  • dialoog
  • luisteren naar andere culturen
  • solidariteit
  • als wederzijdse verrijking

Missio werkt dicht bij God en dicht bij mensen
Missio is een internationale kerkorganisatie die de wereldwijde solidariteit
bevordert en ontmoetingen met andere culturen en religies promoot.

Een 130-tal landen zijn in deze Missio-beweging verbonden. Samen steunt Missio meer dan 1000 lokale gemeenschappen en bisdommen. Zij dragen zorg voor 112.053 instellingen en diensten voor gezondheidszorg, armoedebestrijding, sociale bewegingen, pastorale vorming, onderwijs, enz. Van vermenigvuldiging gesproken…

www.missio.be