Maria-Lichtmis

Maria-Lichtmis ( Opdracht van de Heer ) wordt vanuit een oude traditie gevierd in het

Begijnhof op vrijdag 2 februari aanstaande om 16.00 uur met een kaarsjeswijding.

Voorganger in de viering is Deken G. Morlion met de vocale ondersteuning van Pro Ecclesia.