Lichtmis in het Begijnhof

De Vrienden en bewoners van het Begijnhof Kortrijk hebben het genoegen u uit te nodigen op dinsdag 2 februari 2016, om 16 uur, op de traditionele eucharistieviering van Lichtmis in de kapel van het Kortrijkse begijnhof. De mis zal gecelebreerd worden door Marc Dhondt en opgeluisterd met een kaarswijding en door het zangkoor Pro Ecclesia.