Laudes Mariae

Naar aanleiding van de Mariamaand brengt het kerkkoor Pro Ecclesia op zaterdag 9 mei om 16.00 uur in de kleine maar stemmige Mattheuskapel van het Begijnhof, een waaier van oude en nieuwe Marialiederen, gratis aangeboden door de Vriendenkring en bewoners van het Begijnhof van Kortrijk.