Laudes Mariae

LAUDES MARIAE

Welkom op zaterdag 11 mei 2019 om 18 uur op de samenzang in devotie in de kapel van het Begijnhof Kortrijk. Het koor Pro Ecclesia en organist D. Blockeel brengen zeer inleefbare gezangen ter ere van Maria.