Interlevensbeschouwelijke dialoog

‘Leren samen-leven. Het is te doen!

In Kortrijk proberen we zoveel mogelijk samen te werken met andere gezindten.
In het verleden waren er vredeswakes n.a.v. de Vredesweek, stapten we gezamenlijk op tijdens een fakkeltocht voor de mensen zonder papieren enz.
Tegenwoordig maakt een vertegenwoordiging van de Integratiedienst van het stadsbestuur deel uit van het decanaal team.
We houden de dialoog met andere religies en levensbeschouwingen levend met initiatieven als ‘Leren samen-leven. Het is te doen!’

In 2007 vond voor het eerst een ‘spiritueel filmgebeuren’ plaats onder de noemer Trial-Oog. Deelnemers waren: boeddhisten, vrijzinnigen en christenen. Het werd een groot succes: drie avonden lang keken de aanwezigen eerst naar een film en wisten zich daarna betrokken bij een panelgesprek met vertegenwoordigers van de drie strekkingen.
In 2008 en 2009 werd dit initiatief herhaald en sloegen 4 partners de handen in elkaar: boeddhisten, vrijzinnigen, christenen én moslims.

Op 5 oktober 2012 werd ‘de stille ruimte’ van AZ Groeninge campus Kennedylaan officieel ingehuldigd, een initiatief van het ziekenhuis in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de verschillende levensovertuigingen van de Kortrijkse regio. De werkgroep vond het belangrijk om voor de inhuldigingsplechtigheid een thema te vinden dat verbindend werkt en gemeenschappelijk is aan alle religies en levensovertuigingen. Dat thema werd het charter for compassion (handvest voor mededogen) geïnitieerd door de Britse schrijfster karen Armstrong. Dit charter stelt onder meer dat het principe van compassie/mededogen/barmhartigheid dé kern is van iedere religie of levensovertuiging. “Doe niet aan een ander wat je zelf niet wil dat aan jou gedaan wordt.”

Sindsdien komen katholieken, moslims en vrijzinnigen om de 2 maanden samen om te dialogeren over ‘hartelijk samenleven’.  We gaan bewust niet op zoek naar wat onderscheidt, maar wel naar wat verbindt… We delen dezelfde overtuiging: “We willen leren samen-leven”.

In de kerstperiode 2013 bundelde de groep een reeks mooie en warme verhalen over solidariteit en wederzijds respect:

“Zoals die vrouw in de Stasegemsestraat die in paniek met een gapende snijwond bij een moslimgezin verderop in de straat aanbelde en daar de beste zorgen toegediend kreeg. En een kopje thee met zelfgebakken koekjes. Het werd de basis van een hechte vriendschap. 

Zo is er ook het verhaal van Khalid. Khalid trok naar een middelbare school ergens in Kortrijk. Toen waren er nog niet veel leerlingen van buitenlandse afkomst. Khalid viel daarom des te meer op: niet alleen zijn lichte Afrikaanse teint maar ook zijn extraverte karakter trokken de aandacht. Khalid liet zich regelmatig opvallen. Eerlijk gezegd hadden de leerkrachten noch de directie enige ervaring in het omgaan met leerlingen met een migratiegeschiedenis. Hij werd beschouwd als een lastige leerling. Tot hij met de klas op reis trok naar Londen. De groep werd begeleid door enkele leerkrachten. Tijdens de reis was er ruim de tijd om met elkaar te praten. En of dat werkte! Er groeide vertrouwen en Khalid, die door iedereen werd gemeden omdat hij zich wat anders gedroeg, ontdekte in zijn leerkrachten mensen met openheid. Khalid heeft goede herinneringen aan de laatste jaren van zijn secundaire schooltijd. Ook de school heeft van Khalid veel geleerd. Of hoe vertrouwen groeit door elkaar te ontmoeten en samen iets te ondernemen.”

In juni 2014 vroeg Buren voor Buren aan de werkgroep ‘Leren samen-leven. Het is te doen!’ om voor hun vrijwilligers een vorming op te zetten rond omgaan met zingevingsvragen bij oudere mensen. Elk van de partners -katholieken, moslims en vrijzinnigen – vertolkte het eigene van zijn levensbeschouwing of religie.

De partners van ‘Leren samen-leven. Het is te doen!’ zijn bereid om voor groepen te komen spreken, elk vanuit zijn eigen overtuiging, over leren samenleven.

Naar aanleiding van het Suikerfeest, het einde van de islamitische vastenmaand ramadan, bezorgen we elk jaar een felicitatiekaartje aan vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap in Kortrijk.

www.kortrijk.be/leven-en-welzijn/samenleving/levensbeschouwing

‘Dialoog en Vriendschap’

Met de decanale werkgroep ‘Dialoog en vriendschap’ streven we naar initiatieven op het niveau van de dialoog van het leven, spontane dialoog via ontmoeting met de moslimgemeenschap. Vanuit onze eigen geloofsbeleving willen we samen dingen doen. We willen de kracht van onze godsdienst benutten om elkaar te ontmoeten.

De werkgroep werd opgestart in 2015. Na een periode van onderlinge kennismaking werd op 13 december 2015 een eerste ontmoetingsmoment georganiseerd in de Sint-Maartenskerk. Dit ontmoetingsmoment n.a.v. de advent was een succes. Op 25 juni 2016 verwelkomde de moslimgemeenschap de katholieken in de moskee voor een rondleiding en dialoogtafels. De namiddag werd afgesloten met een iftarmaaltijd (ter doorbreking van de ramadan). Ook dit initiatief werd warm onthaald.