Infoavond kerkenplan

Op dinsdag 29 september gaat in de kerk ‘Mariadorp’ (Bissegem) een informatie-avond door over het ‘kerkenplan’ voor de dekenij Kortrijk. Om 19u30 geeft het studiebureau ‘Urbain’ een inleiding over de beschrijvende studie die ze maakten in opdracht van het Stadsbestuur over de parochiekerken van de dekenij Kortrijk; om 20u30 schetst deken Geert Morlion, in naam van de stuurgroep, hoe er nu binnen de kerk gewerkt zal worden aan het opmaken van een kerkenplan. Deze avond is bedoeld voor alle leden van parochieteams en federale stuurgroepen en kerkfabrieken. We ronden deze avond af met een drankje. Wil uw aanwezigheid bevestigen op dekenij.Kortrijk@skynet.be.