Het verhaal van drie religies: jodendom, christendom en islam

 Drie grote godsdiensten roepen op tot geloof in één God: het jodendom, het christendom en de islam. Ze hebben veel gemeenschappelijk maar ook opmerkelijke verschillen.

Wat kenmerkt deze drie godsdiensten en welke verbanden zijn er te leggen tussen hen? Tijdens drie sessies maken we, in woord en beeld, een vergelijkende studie tussen deze godsdiensten van het boek. We bespreken hun Gods-, mens- en wereldbeeld. We stellen hun stichters en de heilige geschriften voor. We bekijken de belangrijkste rituelen en staan stil bij de eigen accenten. Op drie maandagavonden vanaf 17 november wordt op deze vragen ingegaan. Inge Cordemans, professor wereldgodsdiensten aan het Grootseminarie, begeleidt deze avonden.

Op 17 en 24 november en op 1 december van 19.30 tot 22u in het Vormingplushuis, Wandelweg 11, Kortrijk. Prijs: 30 euro. Info en inschrijven via www.vormingplusmzw.be