Het leven van Maria

Piet Thomas

&

Uitgeverij P

nodigen u en uw vrienden uit

op zondag 19 mei 2019

om 15 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk,

Deken Zegerplein 1 te Kortrijk

op de voorstelling van de vertaling

 

 

 

 

 

Het leven van Maria

Rainer Maria Rilke

Vertaling: Piet Thomas

 

Programma

 

o Gastvrouw Christine De Waele modereert de voorstelling

o Ererector prof. dr. Rik Torfs stelt de bundel voor en gaat in op de betekenis van    Maria in de hedendaagse religieuze geloofservaring.

o Voordrachtkunstenaar Stan Milbou, bekend van Radio 3, leest voor uit de bundel.

o Sopraan Inge Zutterman zingt gedichten uit de liederencyclus Das Marienleben van    Paul Hindemith. De organist Dirk Blockeel, die haar begeleidt op de piano, zorgt voor    aangepaste orgelmuziek.

o Uitgever Leo Peeraer overhandigt het eerste exemplaar.

o Receptie.

Gratis toegang. Gelieve bijgevoegd antwoordstrookje voor vrijdag 17 mei 2019

aan Uitgeverij P terug te bezorgen via post of e-mail: contact@uitgeverijp.be

GEBOORTE VAN MARIA

 

O WAT moet het voor de engelen zwaar zijn geweest

om niet plots te gaan zingen lijk men uitbarst in tranen.

Daar ze toch wisten: vannacht wordt de moeder geboren

voor een jongen, de Ene, die weldra verschijnt.

 

Met trillende vleugels wezen ze zwijgend de weg

naar waar, alleen, de hoeve lag van Joachim,

ach, zij voelden in en om zich zuivere verdichting,

maar geen van hen mocht afdalen bij hem.

 

Zij waren beiden door de drukte al zichzelf niet meer.

Een buurvrouw kwam met wijze raad, maar wist niet hoe,

voorzichtig liep de oude weg om het geloei te stillen

van een donkere koe. Want zo was het nog nooit.

In januari 1912, tijdens zijn verblijf op het laatmiddeleeuwse slot van prinses Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe in Duino, schreef Rilke Das Marien-Leben. In diezelfde periode ontstonden ook de eerste twee Duineser Elegien. Hij schreef toen allang niet meer op dezelfde wijze over engelen en Bijbelse figuren als hij in zijn jeugd deed. Was het niet de taak van de dichter zelf de sporen van Gods ondoorgrondelijke werkzaamheid in dingen en mensen aan het licht te brengen?

Twee reizen naar Rusland hadden hem ook vertrouwd gemaakt met het orthodoxe geloof, met de orthodoxe liturgie en met een God van broederlijkheid en liefde voor de armen, een God, die zelf een ‘Mittellose’ genoemd kon worden. In Das Marien-Leben wordt in verschillende taferelen op een soms dramatiserend verhevigde wijze een oud verhaal opnieuw voor de lezer opgeroepen. Opvallend is de centrale positie van het spreken, handelen en reageren van Maria. In de gedichten overheerst de schitterende vertelmodus, maar het sterk poëtische gehalte wordt vooral gewaarborgd door het beeldend vermogen en de ingehouden emotionele lading van een meditatieve aandacht voor het leven van een gewone Joodse vrouw die de moeder van Jezus werd.

Piet Thomas (Aalst, 1929), priester van het bisdom Gent en thans emeritus gewoon hoogleraar van de KU Leuven en haar Kortrijkse Campus, publiceerde eerder al een reeks vertaalbundels uit het lyrisch werk van Rainer Maria Rilke. N.a.v. deze publicatie is een cd opgenomen waarop u Stan Milbou de vertaalde Rilke-gedichten hoort lezen, begeleid door intermezzi van Bach gespeeld door organist Peter Thomas.

 

 

 

 

 

Het leven van Maria

Rainer Maria Rilke

Vertaling: Piet Thomas

 

Antwoordstrookje

Naam: ……………………………………………………………………………………………..…………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefoon: …………………………………….     E-mail: ……………………………………………………..……………………

o            zal alleen/met … pers. aanwezig zijn op zondag 19 mei om 15 uur in de Onze-LieveVrouwekerk Kortrijk.

o             tekent in voor Het leven van Maria (met cd) aan de prijs van 17,50 (32 blz.) via overschrijving op rekening IBAN BE08 4310 5290 8113, BIC KREDBEBB en vermeldt het bestelde.

o             haalt de bundel op bij de voorstelling.

o             wenst de bundel thuis te ontvangen (verzendkosten € 4/exemplaar).

Graag dit strookje voor 17 mei 2019 bezorgen aan Uitgeverij P, Sint-Antoniusberg 9 te 3000 Leuven.

T 016 23 12 45    E contact@uitgeverijp.be