Goede Week en Pasen in de P.E. St Marcus Heule Bissegem

  • Er is geen dienst op Palmzondag 28 maart. Er worden geen palmtakken gezegend. Net als vorig jaar voorzien we wel in alternatieve gebedskaartjes die als bijlage bij de nieuwsbrief zullen zitten. Er zullen er ook in de kerken ter beschikking zijn.
  • Er is geen dienst op Witte Donderdag 1 april. Net als vorig jaar nodigen wij u uit om bewuster dan anders het avondmaal te gebruiken, daarbij denkende aan het Laatste Avondmaal. De dag draagt ook de kans in zich om meer aandacht te hebben voor dienstbaarheid dan anders, zo kan ook de voetwassing in herinnering gebracht worden. U kan er eventueel ook een stille avond van maken, om mee te waken met Jezus in de Olijfhof.
  • Op Goede Vrijdag zijn de kerken open en is er gelegenheid, de dag door, tot stille verering van het kruis. Tussen 15 en 17 uur wordt er in de Sint-Eutropiuskerk en de Sint-Audomaruskerk een multimediale Goede Vrijdagbezinning afgespeeld. Het zal ongeveer 30 minuten duren en herhaalt zichzelf voortdurend. Zo kan u eventueel aansluiten wanneer u wil. Om 19.30 uur komt de evocatie ook online te staan.
  • De Paaswake vieren we achter de gesloten deuren van de Sint-Godelievekerk, samen met de teamleden, die de verantwoordelijkheid over onze geloofsgemeenschap dragen. Deze dienst zal worden gestreamd en zal u dus thuis kunnen volgen.
  • Op Paaszondag kiezen wij ervoor om, gelet op de beperking van 15 aanwezigen, dan maar weer geen viering aan te bieden. U kan aansluiten bij de diensten op radio en TV, of de paaswake nog eens bekijken.

Hoe klein en schamel het aanbod ook is, we volgen er de Man van Nazareth mee, in zijn lijden, sterven en – hopelijk ook voor ons dan – verrijzen.