Geloven gaat verder

Op donderdag 27 april om 19.30 uur geeft Katherine Stubbe, apotheker en godgewijde een getuigenis met als titel: ‘God is liefde! Gods genadegaven zijn rijk en verscheiden.’
Katherine Stubbe is geboren in 1970 in Ingelmunster. Na haar studies als licentiaat handels- en financiële wetenschappen keerde ze terug richting geboortedorp met de bedoeling om de apotheek van haar ouders mee uit te bouwen. Enkele maanden later besliste ze om zelf de apotheekstudies aan te vatten. Deze volgde ze in de VUBrussel. Deze omgeving daagde haar uit om na te gaan welke plaats geloof in haar leven kreeg. Hoewel gelovig opgevoed, kwam haar roeping in het laatste jaar apotheek toch nog totaal onverwacht. De vraag rees hoe dit te combineren? Twee studies rijker en een roeping, … : het werd een ware zoektocht om dit alles een plaats te kunnen geven. Ze groeide in haar geloof via de St Michielsbeweging in Kortrijk, waar ze samen met andere jongeren verder haar relatie met God mocht ontdekken. Die relatie werd zo persoonlijk dat haar duidelijk werd dat het geen keuze moest zijn van of … of maar een keuze van en … en. Gods Liefde was zo vervullend dat ze niet anders kon dan er ten volle JA op zeggen, oorspronkelijk niet als publiek engagement maar wel steeds getuigend van daaruit, haar vertrekpunt. Op 4 september 2016 werd ze gewijd tot Godgewijde vrouw door mgr. De Kesel.
Locatie:Huize Astrid, Gentstraat 6, 8400 Oostende; Vrijwillige bijdrage. Info: www.gelovengaatverder.be.