Feestdag Pater Pio

FEESTDAG PATER PIO

Op woensdag 23 september viert de gebedsgroep van Pater Pio Kortrijk de feestdag van Pater Pio in de kapel van de zusters Karmelietessen (Grote Kring 4). Om 19u is er een gezongen eucharistieviering, gevolgd door de zegening met relikwie van Pater Pio. Nadien volgt er om 20u een Powerpoint-presentatie van de busbedevaart naar Fatima gepland van 12 tot 20 september 2016.