Erfgoeddag Zorg

ERFGOEDDAG: ZORG VOOR KLOOSTERERFGOED
De tradities van de kloostergemeenschappen gaan verloren, net als de betekenis van religieuze objecten. Vzw Charisma wil de toekomst van het kloostererfgoed in de regio Kortrijk veiligstellen en doorgeven aan de volgende generaties. Op Erfgoeddag, zondag 23 april, maak je kennis met de activiteiten van de nieuwe vzw en kan je de historische interieurs en de collecties van het hospitaal ontdekken. Tussen 11 en 16u, om het half uur; het bezoek aan het hospitaal en de collectie kan onder leiding van een gids; doorlopend informatie over de werking van de vzw Charisma. Info: www.erfgoeddag.be.