Welzijnszorg/Samen tegen armoede

Algemene info: www.samentegenarmoede.be

In het decanaat Kortrijk zitten we nooit stil als het gaat om samen armoede uitsluiten, de boodschap van Welzijnszorg.

We zetten de voorbije jaren vanuit de werkgroep Welzijnszorg onze schouders onder het inmiddels volwassen geworden initiatief Buren voor Buren dat de zorg voor hoogbejaarde stadsgenoten op zich neemt.

We werkten samen met het Sociaal Verhuurkantoor De Poort in verband met de campagne voor een beter woonbeleid en konden concrete resultaten voorleggen.
In 2006 ging bovendien ook De Kier van start, een dagelijks geopend meldpunt waar mensen in armoede beluisterd en ondersteund worden.
Eén van onze volgende werkpunten was het onder de loep nemen van de schoolfacturen en betalingsmogelijkheden.

Uiteraard zijn we ook actief tijdens de jaarlijkse campagne van Welzijnszorg.

De adventscampagne Welzijnszorg wordt in het decanaat Kortrijk begeleid door een werkgroep die het hele jaar de vinger aan de pols houdt.

depoortkierlogo