Decanale Mariawake Hoog-Mosscher

Op maandag 29 mei om 19u30 zingen en bidden we samen ter ere van Maria in de kapel in Van Ackers Hof Kortrijk. Stefaan Verschatse zorgt voor muzikale begeleiding.