Missio

Missio staat voor:

  • ontmoeting
  • openheid op de wereld
  • dialoog
  • luisteren naar andere culturen
  • solidariteit
  • als wederzijdse verrijking

Missio werkt dicht bij God en dicht bij mensen
Missio is een internationale kerkorganisatie die de wereldwijde solidariteit
bevordert en ontmoetingen met andere culturen en religies promoot.

Een 130-tal landen zijn in deze Missio-beweging verbonden. Samen steunt Missio meer dan 1000 lokale gemeenschappen en bisdommen. Zij dragen zorg voor 112.053 instellingen en diensten voor gezondheidszorg, armoedebestrijding, sociale bewegingen, pastorale vorming, onderwijs, enz. Van vermenigvuldiging gesproken…

www.missio.be

Missio-campagne 2018                      Bruggen slaan

Verbondenheid is het sleutelwoord van de Missio-campagne in 2018. Dat betekent dat we, samen met jou, bruggen willen slaan: tussen God en mens, kerk en samenleving, jong en oud én België en Ivoorkust.
Bruggen bouwen betekent enerzijds erkennen dat er een afstand is. Anderzijds wil je je daar niet bij neerleggen. Missio gelooft immers in ontmoeting en dialoog. Zo ontstaat rijkdom en solidariteit.
  • Ivoorkust in de kijker
    Als gastland kiest Missio in 2018 voor Ivoorkust, in het westen van Afrika. Hier maken jongeren deel uit van het heden van kerk en samenleving, niet enkel de toekomst. Bovendien slaat iedereen er de handen in elkaar door zijn of haar kennis in te zetten ten voordele van de maatschappij, de kerk en de verspreiding van het geloof. Bij de ene is dat Bijbelkennis, bij de andere communicatie via sociale media … Zo verrijkt iedereen elkaar.