Decanaal overleg

Decanaal team 444

Het decanaal team ontstond een tiental jaren geleden en is een uniek forum (enkel in ons decanaat) waar over de grenzen  van de verschillende pastorale sectoren (caritas, onderwijs, …) heen met elkaar in debat wordt gegaan over een actueel thema.

In de schoot van dit forum ontstond o.a. het principe van de maximumfactuur in het onderwijs, die nu geldt op nationaal niveau.

Recente aandachtspunten waren o.a. de visie van Stad Kortrijk over het armoedebeleid. Daaruit is een rondetafelgesprek voortgekomen met schepen Philippe De Coene, vrijwilligers en professionelen samen.