De spie

De spie is een welzijnsschakel.

Dit is een vereniging die mensen die te maken hebben met kansarmoede wil verenigen en ondersteunen.

Wij zien voor onszelf drie grote taken:

 • Mensen samen brengen en uit hun isolement halen.
 • Hulp aanbieden.
 • plaatselijk zorgen dat er een klimaat is waar mensen in kansarmoede ook kansen krijgen.

Wie we zijn:

 • We zijn een feitelijke vereniging gestart vanuit de vraag van de federatie.
 • We zijn met 25 waarvan 8 mensen die zelf met kansarmoede te maken hebben.
 • Wilfried Pauwels, diaken, heeft de verantwoordelijkheid om deze welzijnsschakel met velen samen te dragen.
 • Het adres is bij Dirk Nemegeer: Platanenlaan 74 te Harelbeke.

Wat wij nu al doen:

in de loop van een jaar:

 • twee feesten (na kerst en met Pasen) met 120 deelnemers
 • een uitstap met de bus in het begin van de grote vakantie

in de week:

 • het onthaal bij de sociale kruidenier op dinsdag
 • de huiswerkklas op woensdag
 • tweewekelijkse ontmoetingen met gezelschapsspelen op donderdag (Het spiekerke)
 • maandelijks de verdeling van dierenvoeding in samenwerking met dierenwelzijn op donderdag

daarnaast:

 • permanentie met een GSM waar we elke dag bereikbaar zijn: 0497/621855
 • de medewerkers hebben een kleine sociale kaart op zak om wegwijs te helpen maken
 • indien nodig het meegaan naar instanties
 • in nood steun door het geven van waardebonnen voor een winkel of andere ondersteuning. Dit kan het helpen betalen zijn van schoolkosten of andere kleine dringende zaken.
 • bezoeken ten huize van

we zitten vertegenwoordigd in raden of worden om advies gevraagd:

 • huis van het kind
 • samenlevingsopbouw
 • rond cultuur en uitpas
 • speelspook
 • welzijnsraad

we hebben nauw contact met:

 • de federatie van parochies
 • het OCMW
 • de Oever die zorgt voor de sociale kruidenier
 • de dienst van Welzijnsschakels West-Vlaanderen
 • een aantal stadsdiensten
 • Aventurijn en het Speelspook
 • Samenlevingsopbouw
 • HISE

wat we aan het opstarten zijn en volop zoeken:

 • permanentie op een vast uur waarbij mensen kunnen langskomen om raad of hulp. We beginnen om de veertien dagen: de vrijdag om 18.30 u.
 • activiteiten die informatie bieden. voorbeeld: papieren invullen; hoe omgaan in moeilijke situaties … Dit volgt heel binnenkort.
 • activiteiten die ondersteunend zijn. voorbeeld: op zoek naar kapbeurt of pedicure… In de eerste trimester van volgend jaar zal dit gebeuren.
 • activiteiten die mensen samenbrengen. voorbeeld: samen sporten, crea… Crea gaat door op donderdagnamiddag (maandelijks) Voor de sportmomenten (met petanque en kubbing) kijken we voor de zaterdagnamiddag. We starten er mee in deze grote vakantie van 2016.
 • Er is ook de vraag om de huiswerkklas te doen op vrijdag na school…

Om dit allemaal mogelijk te maken kun je ons steunen op het volgende rekeningnummer:

BE10 9730 1859 1904