De nieuwe regeerakkoorden: Iedereen beschermd tegen armoede?

Op donderdag 29 januari vanaf 19u30 organiseert Welzijnszorg een infoavond rond de gevolgen van de regeringsmaatregelen op mensen in armoede. Dit panelgesprek gaat door in het Dienstencentrum Schiervelde te Roeselare.

Info en inschrijving: steffi.beyaert@welzijnszorg.be of 051/26 08 04.