De Goede Week en Pasen in de P.E. De Verrijzenis

Palmzondag:

Zaterdag 27 maart – St.-Jan – 18u: Wijding van zelf-meegebrachte palmtakken tijdens Gebedsmoment

Zondag 28 maart – St.-Elisabeth – 10u: Wijding van zelf-meegebrachte palmtakken tijdens Gebedsmoment

Witte donderdag 1 april:

St.-Jan – 19u: Avondmaalsviering met maximaal 15 personen!

St.-Elisabeth – 19u: Avondmaalsviering met maximaal 15 personen!

Verrijzeniskerk – 19u: Avondmaalsviering met maximaal 15 personen!

Goede Vrijdag 2 april:

St.-Jan – 15u: Kruisweg met maximaal 15 personen!

St.-Elisabeth – 15u: Kruisweg met maximaal 15 personen!

Verrijzeniskerk – 18u: Lijdensoverweging met maximaal 15 personen!

Paaszondag 4 april

Verrijzeniskerk – 9u: GEEN EUCHARISTIEVIERING!

St.-Elisabeth – 10u: GEEN EUCHARISTIEVIERING!

Verrijzeniskerk – 11u: GEEN EUCHARISTIEVIERING!

St.-Elisabeth – 18u: GEEN EUCHARISTIEVIERING!
BEZOEK DE VERRIJZENISKERK OP PAASZONDAG OF PAASMAANDAG

Aangevat in november 2020, kennen einde maart 2021 de herstel- en verbeteringswerken aan nieuwe parochiekerk voor de Parochie St.-Rochus, de Verrijzeniskerk in de Burgemeester Pyckestraat, hun voltooiing. Jammer genoeg kunnen we met de Pastorale Eenheid en de Kerkfabriek St.-Rochus de heringebruikname niet feestelijk vieren wegens de geldende maatregelen.
Maar waarom daarheen eens niet op Paaszondagnamiddag of Paasmaandag 4 en 5 april komen wandelen? Rekening houdend met de geldende maatregelen (mondmasker, maximaal 15! …), kan je een blik komen werpen op en binnen in de Verrijzeniskerk, een unieke parel van kerkelijke modernistische architectuur in Kortrijk…
Voel je welkom!