Uncategorized

Concert Chr. Kamper Mannenkoor

Vrijdag 4 oktober om 20.00 uur Sint-Maartenskerk

Chr. Kamper Mannenkoor, uit Kampen (N )

Brengen een gevarieerd programma van religieuze muziek.

Gratis toegang

Start Leesgroep Lof der duurzaamheid

De Zindering werkt dit jaar rond duurzaamheid en ecologie. De citaten tonen al duidelijk dat geloof, christendom en ecologie nauwe met elkaar verbonden. Zorg voor de schepping en zorg voor de kwestbare arme zitten in ons DNA als christenen.
Dit jaarthema reikt echter verder dan een reflectie over de maatschappelijke, economische of sociale gevolgen van overconsumptie of van de uitdagingen voor het milieu. We zetten een andere bril op dan actiegroepen voor het milieu, hoe waardevol die ook werken. We willen samen met een groep mensen nadenken over wat de ecologische uitdagingen maar ook de sociale it betekent voor ons als christenen. Paus Franciscus zelf heeft ons hierin op weg gezet.

Hij pleit in zijn encycliek Lof der duurzaamheid voor een “integrale ecologie”. Het klinkt misschien als een duur woord maar het drukt een hele simpele realiteit uit. De paus legt, net als de Verenigde Naties dat doen in hun doelen voor duurzame ontwikkeling, een band tussen ecologische crises, dolgedraaide consumptie, armoede, uitsluiting en ongelijke verdeling van de rijkdom. Hij zoekt samen met vele groepen in de samenleving antwoorden in onderwijs, in cultuur, in een eerlijke verdeling. Hij zet mensen en hun geluk in het middelpunt in plaats van economisch profijt. Hij maakt deze kijk onderdeel van een vernieuwde kijk op de sociale leer van de kerk. Deze benadering zit zeer dicht bij de strategische doelen voor duurzame ontwikkeling van de verenigde naties

Roept dit onderwerp bij jou ook nog veel vragen op ? is het voor jou ook nog niet zo duidelijk wat ecologie te maken heeft met ontwikkeling en met ons christelijk geloof ? ja, dan ben je niet alleen ! wij allemaal die dit hebben voorbereid, hebben die vragen.
Daarom een drievoudige uitnodiging :
Leesgroep op de eerste vrijdag van elke maand. Samen lezen, samen nadenken en samen in gesprek gaan over ecologie en duurzaamheid.
De eerste keer is op vrijdag 4 oktober om 19 uur 30 in De Zindering. We maken ons gesprek concreet aan de hand van enkele van de doelen van de verenigde naties voor duurzame ontwikkeling. Je krijgt al de teksten van ons op voorhand. Deelname aan de leesgroep is gratis.
Op iedere vrijdag van de vasten zijn er opnieuw Zinderende vastengesprekken. We vasten samen, we voelen wat versoberen betekent aan den lijve. ’s Avonds eten we samen een eenpansgerecht en luisteren naar een getuigenis.
In de Sint-Maartenskerk loopt tijdens de vasten ook een kunstproject rond duurzaamheid en ecologie. Maar daarover hoor je later nog meer.

800 jaar ontmoeting Franciscus – sultan

Op 4 oktober 2019 laten we om 14u gedurende 5 minuten de klokken van alle kerken en kapellen luiden, als herinnering aan de ontmoeting van Franciscus met de Sultan van Egypte nu 800 jaar geleden en als teken van gebed en dank aan God.

Bijeenkomst rond Warmste Week

DE WARMSTE WEEK 2019

Studio Brussel komt tijdens de Warmste Week, van woensdag 18 tot dinsdag 24 december 2019, naar Kortrijk en dat willen we niet zomaar laten voorbij gaan.

We nodigen al wie een initiatief of idee heeft voor een actie in het kader van de Warmste Week uit op donderdag 12 september 2019 om 19 uur in de Zindering, Nedervijver 1/05, Kortrijk. We brengen de vele acties in kaart en bekijken hoe we elkaar kunnen helpen.

Van harte welkom!

Missiefeest Sint-Salvator

Indrukken en belevenissen van een reis naar Congo

Voordracht Rudi Vranckx

Op donderdag 10 oktober 2019 vertelt Rudi VRANCKX over zijn engagement als journalist
in verschillende oorlogsgebieden. Wij kennen allemaal de aangrijpende reportages
van Rudi Vranckx vanuit de verschillende conflictgebieden in het Midden-Oosten.
Hij raakt telkens weer het brede publiek met persoonlijke verhalen van gewone mensen
die lijden onder het oorlogsgeweld.
Maar hij brengt ook verhalen van hoop.

Sint-Maartenskerk – donderdag 10 oktober om 19.30 u

Inkom add. 12 € – in vvk 10 € – studenten add 7 € – in vvk 5 €

Reservaties : zinderingkortrijk@gmail.com

Ontmoetingsmoment volwassen acolieten

ONTMOETINGSMOMENT VOLWASSEN ACOLIETEN

Op donderdag 5 september 2019 nodigt bisschop Lode Aerts alle volwassen acolieten uit ons bisdom uit voor een vormings- en ontmoetingsnamiddag in het Grootseminarie Brugge.
Inschrijven kan tot 1 september via de link naar het inschrijvingsformulier op de Kerknetpagina: https://www.kerknet.be/ccv-brugge/evenement/ontmoetingsmoment-voor-volwassen-acolieten of via een e-mail naar Jozef Leterme (diakenjozef@mariasterderzee.be).

Filmavond ‘The children act’

Welkom op de filmavond ‘The children act’, op vrijdag 27 september om 19.30 uur in de Bron, Harelbeke.

Aanstellingsviering De Jordaan

Op zondag 29 september 2019 om 10.30 uur wordt in de Sint-Salvatorkerk van Harelbeke de Pastorale Eenheid De Jordaan geïnstalleerd. De pastorale eenheid bestaat uit de zes Harelbeekse parochies die vroeger de federatie Harelbeke vormden. Mgr. Lode Aerts gaat voor en stelt de teamleden van de eenheid aan: Marijke Ostyn, Véronique De Wijze, Ludo Baekelandt, Yves Vermote, Piet Kesteloot, Wilfried Pauwels, Piet Monserez, Gaby Gillioen, Marc Coudijzer en Bart Geryl. Na de viering wordt een receptie aangeboden. Allen welkom!