Broederlijk Delen

 

Broederlijk Delen laat mensen in het Zuiden hun eigen plannen uitvoeren die gericht zijn op het bestrijden van armoede en systemen van onrecht. Deze werkwijze geeft de beste (blijvende) resultaten omdat alleen de eigen plannen echt aangepast zijn aan de lokale situatie en echt worden gedragen.

Algemene info: www.broederlijkdelen.be

 

De campagnes van de vastenactie Broederlijk Delen worden voorbereid en opgevolgd door een werkgroep. Deze zorgt voor een vlotte doorstroming van de informatie en het materiaal van de regionale dienst en ondersteunt de parochies en federaties desgewenst bij eigen initiatieven en het aanbrengen van de campagne.

Decanale Werkgroep Broederlijk Delen: contactpersoon dekenij.kortrijk@skynet.be