Augustinusevenement

Hartstochtelijke zoektocht naar waarheid, goedheid, schoonheid

spel: Guido Vanderauwera
regie: Jo Decaluwe
Tekst: Daniel Gybels

Zestien eeuwen geleden stelde Augustinus vragen die ons nu nog altijd bezighouden:
“Waar zal ik U vinden?”;
“Hoe komt het toch dat mensen wat ze liefhebben steeds opnieuw vernietigen?”;
“Waarom faalde ik in de liefde voor een vrouw?”

Augustinus had een zeer progressieve geest en was vele eeuwen vooruit op de verlichting
en het latere ontstaan van het existentialisme waar de eigen verantwoordelijkheid van de mens centraal is komen te staan.

God (of Allah) is geen alibi of excuus voor het kwade in ons, we zijn het zelf.

Dit initiatief gaat uit van de zusters Augustinessen van het OLV Hospitaal Kortrijk.

Inschrijven kan tot 1 oktober 2017 via klooster@kortrijk.be of 056 24 40 40. Vrije bijdrage.