Afscheidsgebeden


Persbericht: de Kerk en recente evoluties in de wereld van de uitvaart. (Kortrijk, 7 november 2011)

1. Er zijn twee evoluties te melden m.b.t. de kerkelijke uitvaart. Op de eerste plaats is er de tendens om naast uitvaart ingebed in een eucharistieviering, ook uitvaartliturgie aan te bieden in het kader van een gebedsdienst. In veel ons omringende landen is dit al langer zo. Het dalende priestertal maar ook de vraag van bepaalde families vraagt nu ook de West-Vlaamse kerk om niet alleen diakens in te schakelen als voorganger in uitvaartliturgie, maar ook een beroep te doen op leken-gebedsleid(st)ers. Ze volgen een passende opleiding, die verloopt over twee jaar en ontvangen een kerkelijk mandaat voor vier jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar. Laten we heel duidelijk stellen dat de Kerk beide vormen van uitvaartliturgie als volwaardig beschouwt.

2. Een tweede opmerkelijke evolutie is het opstarten van het crematorium ‘Uitzicht’, gelegen bij de begraafplaats ‘Hoog Kortrijk’. De Vlaamse Bisschoppen hebben op 13.10.2011 beslist dat er geen kerkelijke uitvaartliturgie gebeurt in een crematorium. Er kan wel een afscheidsgebed gevraagd worden, dat sterk gelijkt op het gekende afscheidsgebed op het kerkhof. Dit afscheidsgebed kan gebeuren in een aula van het crematorium voor de verassing, of nadien op de strooiweide of in het columbarium. We zijn de directie van het Crematorium dankbaar voor de goede samenwerking.

3. In Kortrijk is het al langer zo dat er op het kerkhof van Hoog Kortrijk en Sint-Jan door een groepje gebedsvoorgangers gezorgd wordt voor een afscheidsgebed. Ze hebben de passende opleiding gevolgd en ontvingen een kerkelijk mandaat. Deze gebedsleiders zullen nu ook het afscheidsgebed in het crematorium verzorgen. Gewoonlijk volgt dit gebed na een kerkelijke dienst. Maar ook zonder kerkelijke uitvaart, kan een beroep gedaan worden op een gebedsleider die voorgaat in het afscheidsgebed. We zijn de stadsdiensten zeer dankbaar dat de infrastructuur op beide kerkhoven heel zinvol en mooi werd uitgebouwd.

Een groep gebedsleiders verzorgt de afscheidsgebeden op de kerkhoven Hoog-Kortrijk en Sint-Jan.
De decanale secretaris Sarah Vergote coördineert de werking.