Adventsconferentie

Van harte welkom op de adventsconferentie met als thema: “Het wonder van een God die nabij komt!” De gastspreker is Prof. E.H. Marc Steen. Hij is afkomstig uit Roeselare, priester van het bisdom Brugge en momenteel president en docent aan het Johannes XXIII-seminarie te Leuven. Hij is een eenvoudig en begenadigd spreker.