Adventsconferentie

Ook dit jaar zetten we de traditie van een adventsconferentie verder en dit op maandag 30 november om 19u, in de kerk van Sint-Elisabeth. Het thema van deze conferentie gebracht door Kolet Janssen is: ‘De zuigeling speelt bij het hol van de adder. Over de kracht van het visioen.’ Kolet Janssen (°Hasselt) studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie in Leuven en gaf tot 2006 les in het middelbaar onderwijs. Daarna legde ze zich voltijds toe op het schrijven en het geven van lezingen en workshops. Voor de website van de VRT (De Redactie) en het Tijdschrift voor Geestelijk Leven schrijft Janssen columns waarin ze haar gedachten verwoordt over wat er in de maatschappij leeft.