Aanstellingsviering PE OLV van Groeninge Kortrijk

Oprichting van de Pastorale Eenheid O.L.Vrouw van Groeninge en aanstelling van de teamleden door Monseigneur Lode Aerts.
Graag nodigen wij u uit op zaterdag 13 oktober 2018 om 16.30 uur voor de aanstellingsviering van de Pastorale Eenheid
O.L.Vrouw van Groeninge in de O.L.Vrouwekerk te Kortrijk. Nadien volgt een feestelijke receptie.