Aanstellingsviering De Jordaan

Op zondag 29 september 2019 om 10.30 uur wordt in de Sint-Salvatorkerk van Harelbeke de Pastorale Eenheid De Jordaan geïnstalleerd. De pastorale eenheid bestaat uit de zes Harelbeekse parochies die vroeger de federatie Harelbeke vormden. Mgr. Lode Aerts gaat voor en stelt de teamleden van de eenheid aan: Marijke Ostyn, Véronique De Wijze, Ludo Baekelandt, Yves Vermote, Piet Kesteloot, Wilfried Pauwels, Piet Monserez, Gaby Gillioen, Marc Coudijzer en Bart Geryl. Na de viering wordt een receptie aangeboden. Allen welkom!