30 jaar Het Cenakel

GEBEDSGROEP ‘HET CENAKEL’ 1988 – 2018

Ter gelegenheid van 30 jaar bestaan van de gebedsgroep “Het Cenakel” vindt op dinsdag 30 oktober een bijzondere dankplechtigheid plaats in de Sint-Katharinakerk in Sente (Kuurne) met medewerking van de Gemeenschap Moeder van Vrede uit Gistel. De gebedsavond begint om 19 uur met de rozenkrans als voorbereiding op de eucharistieviering. Na de mis wordt het H. Sacrament uitgesteld en zal Vader Bernard de eucharistische aanbidding leiden. Van harte welkom!