25 jaar Stijn Streuvelsgenootschap

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk nodigt u met genoegen uit op de viering van 25 jaar Stijn Streuvelsgenootschap op vrijdag 25 oktober 2019 vanaf 18 uur in de Gotische Zaal van het stadhuis te Kortrijk.

Het Stijn Streuvelsgenootschap heeft het genoegen met jullie zijn 25-jarig bestaan te vieren. Het Stijn Streuvelsgenootschap heeft tot doel de studie van de persoon en het werk van Stijn Streuvels te bevorderen en een systematisch en volwaardig opgezette Streuvelsstudie te stimuleren en coördineren.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 23 oktober 2019 via stijnstreuvelsgenootschap@skynet.be .

Programma:

Welkomstwoord door schepen van cultuur Axel Ronse

25 jaar Stijn Streuvelsgenootschap door Karel Platteau

In oorlogstijd Stijn Streuvels door Marcel De Smedt

Voordrachtkunstenaar Stan Milbou leest fragmenten uit het oeuvre van Streuvels

Slotwoord door schepen van cultuur Axel Ronse

Receptie aangeboden door Stad Kortrijk