LITURGISCHE VIERINGEN EN GEBEDSDIENSTEN

WEEK

WEEKEND

*Speciale regeling Edith Stein

 

MEDEDELING VANUIT HET BISDOM NAV HET CORONA-VIRUS

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing gaat in vanaf zaterdag 14 maart en geldt alvast tot en met zondag 8 juni 2020.
Mededeling
De exit lockdown voor de Kerk wordt voorbereid.

 

NIEUWE SESSIES VAN BETHASDA VLAANDEREN
Bethasda stelt een weg voor van leven en waarheid, geënt op de eigen geschiedenis, doorheen het beleven van het evangelie tot in het diepste mens-zijn.  Drie richtpunten op deze weg zijn Het Woord van God, de realiteit van de incarnatie en de bijdrage van de menswetenschappen.
Meer info vind je hier.

 

INSCHRIJVEN DECANALE NIEUWSBRIEF:
Inschrijvingslink

 

KERKENPLAN KORTRIJK
Kerkenplan Kortrijk 2.0
Kerkenplan Kortrijk 1.0
Van Kerkenplan 1.0 naar Kerkenplan 2.0

 

De decanale ploeg heet u welkom in het decanaat Kortrijk 
parochieassistente
Sarah Vergote, decanaal secretaris
Fien Degroote, decanaal assistent
Zr. Caroline Moeykens, administratieve ondersteuning
E.H. Geert Morlion, deken

Evenementen

Op onze agenda vindt u alle geplande activiteiten in het decanaat Kortrijk.

http://www.kerkinkortrijk.be/agenda/

Uniek in ons bisdom

De lange weg of de korte weg naar het vormsel? Kandidaat-vormelingen die kiezen voor de lange weg kunnen aansluiten bij de nieuwe groep van InVorm@17 die binnenkort van start gaat.

Lees meer...

KERK & LEVEN

Om uw abonnement op KERK & Leven te regelen kan u terecht bij de parochiaal contactpersoon, coördinator of de secretaris van uw parochie.

Lees meer...