LITURGISCHE VIERINGEN EN GEBEDSDIENSTEN

WEEK

WEEKEND

*Speciale regeling Edith Stein

OVERZICHT KERSTVIERINGEN IN HET DECANAAT KORTRIJK

Klik Kerst 2019 – affiche voor een overzicht van alle kerstvieringen in ons decanaat.

 

INSCHRIJVEN DECANALE NIEUWSBRIEF:

http://eepurl.com/cBN4lr

 

DE WARMSTE WEEK 2019 

Studio Brussel komt tijdens de Warmste Week, van woensdag 18 tot dinsdag 24 december 2019, naar Kortrijk en dat willen we niet zomaar laten voorbij gaan.
Kerk in Kortrijk helpt graag mee met de bekendmaking van de initiatieven. Als u een actie plant, bezorg ons dan de nodige info en dan verspreiden we die verder via de decanale kanalen. Via ons netwerkje kunnen initiatiefnemers elkaar ook ondersteunen.
Dekenij Kortrijk. info: par.hadewijch.kortrijk@skynet.be
Van harte welkom!

 

SAVE THE DATE: 15 december 2019
Een warme oproep aan alle medewerkers binnen Kerk in Kortrijk om kennis te maken met de Eerste Dag in Pius X Kortrijk!
Vanaf 9u30 workshops voor jong en iets minder jong, om 11.15 u. eucharistie.

Noteer ook alvast de volgende data:

2 februari 2020

26 april 2020

 

KERKENPLAN KORTRIJK

Kerkenplan Kortrijk 2.0

Kerkenplan Kortrijk 1.0

Van Kerkenplan 1.0 naar Kerkenplan 2.0

 

De decanale ploeg heet u welkom in het decanaat Kortrijk           

Hadewijch Baert, parochieassistente
Sarah Vergote, decanaal secretaris
Fien Degroote, decanaal assistent
Zr. Caroline Moeykens, administratieve ondersteuning
E.H. Geert Morlion, deken

Evenementen

Op onze agenda vindt u alle geplande activiteiten in het decanaat Kortrijk.

http://www.kerkinkortrijk.be/agenda/

Uniek in ons bisdom

De lange weg of de korte weg naar het vormsel? Kandidaat-vormelingen die kiezen voor de lange weg kunnen aansluiten bij de nieuwe groep van InVorm@17 die binnenkort van start gaat.

Lees meer...

KERK & LEVEN

Om uw abonnement op KERK & Leven te regelen kan u terecht bij de parochiaal contactpersoon, coördinator of de secretaris van uw parochie.

Lees meer...