O-L-V ten Spieghele

Kapel O.L.V. ten Spieghele Marke • Karel Van Manderstraat Marke

 

Contact

Parochiaal secretariaat
Markekerkstraat 6
8510 Marke
T 056 22 32 73
parochie.marke@skynet.be
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 en 11 uur en maandag tussen 17 en 19 uur.
In juli & augustus enkel op donderdag & vrijdag van 09 uur tot 11 uur

De gerestaureerde schuur van de abdijhoeve:
de kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Spieghele, die mede door haar intiem karakter en haar mooie inplanting, een gepast decor biedt voor doopsels en huwelijken.

Het Parochiaal Wijkcomité probeert in een sfeer van dialoog de grote Kerk een gestalte te geven die alle leden van onze wijkgemeenschap aanspreekt. De initiatieven van het Wijkcomité liggen niet alleen op het vlak van de geloofsverkondiging en -beleving; het comité is ook een buurtvergadering – een echt wijkcomité – waar ieder met zijn problemen terecht kan en waarvan de leden zich inzetten om de rechtmatige belangen van de wijkbewoners te behartigen.

Het Wijkcomité treedt derhalve ook bemiddelend op bij de overheid, onder meer voor de aanleg van groenzones, stoepen, wijkverfraaiing, verkeersveiligheid, wijkspeelpleintjes, enz… Kortom, het Wijkcomité wil een krachtige motor zijn, zowel voor wijkanimatie als voor de vorming van een echte mens-nabije geloofsgemeenschap.

De vergaderingen van het Parochiaal Wijkcomité hebben plaats in de bovenzaal van de O-L-V ten Spieghele kapel. Ze worden aangekondigd in het weekblad “KERK & Leven”.

eucharistievieringen

klik Vieringen voor een overzicht van de weekendvieringen